PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář z geoinformatiky - MZ370P22
Anglický název: Seminar of Geoinformatics
Český název: Seminář z geoinformatiky
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Miroslav Čábelka
Je korekvizitou pro: MZ350T08
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)
Předmět se zabývá výukou metod pozemního sběru dat se zaměřením na metody geodézie. Dále pak seznamuje s metodami velkoměřítkového mapování a tvorbou map velkého měřítka.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (15.02.2018)

1) Huml, M., Michal, J., (2000) : Mapování 10, Ediční středisko ČVUT, 319 stran, ISBN 80-01-02113-0.
2) Ratiborský, J. (1995) : Geodézie (polohopis), Vydavatelství ČVUT, 136 stran, ISBN 80-01-01269-7.
3) Ratiborský, J. (1996) : Geodézie (měření), Vydavatelství ČVUT, 136 stran, ISBN 80-01-01418-5.
4) Tyrner, M., Štěpánková, H. (1999) : Kartografie, VŠB Ostrava, 32 stran, ISBN 80-86111-15-6.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Zápočet

Pro získání zápočtu je nutné splnit obě následující podmínky:

  • docházka
  • písemný test
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

 

Obsah předmětu

  • základní pojmy a problematika velkoměřítkového mapování,
  • vývoj mapovacích prací na území ČR,
  • základy geodézie,
  • geodetická měření (vodorovné a svislé úhly, délky, nivelace, a další)
  • geodetické výpočty,
  • teorie chyb (náhodné a systematické chyby při měření, charakteristiky přesnosti)
  • základní postupy při tvorbě map velkého měřítka,
  • mapování výškopisu a podrobné měření,

Měření v terénu

Během semestru proběhnou 2-3 praktická měření v okolí Albertova. Během nich si studenti vyzkouší měření s teodolitem a nivelačním přístrojem.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK