PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení z kartografie - MZ350T08
Anglický název: Cartography field courses
Český název: Terénní cvičení z kartografie
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 80
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Miroslav Čábelka
Korekvizity : MZ370P22
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Iveta Šuráňová (15.05.2012)
Anotace:
Cílem předmětu je praktické osvojení metod při měření v terénu a tvorbě map velkého měřítka.

Osnova předmětu:
Polohopisná měření ortogonální metodou.
Výškopisná měření pomocí nivelace a trigonometrických výpočtů.
Plošná nivelace, polární metoda.
Diagramová tachymetrie.
Zpracování polohopisné a výškopisné mapy velkého měřítka.
Orientace podle mapy a leteckého snímku, použití GPS.
Určování zeměpisné šířky z výšky Slunce.
Polygonový pořad s určením souřadnic JTSK a S-42.
Měření GPS, využití výsledků měření GPS k tvorbě vlastní mapové vrstvy v prostředí ArcGIS.
Studijní literatura

- Čapek, R. a kol.: Geografická kartografie. Praha. 1992. 366 s.

- Farkašovský a kol.: Geo-Topo. Bratislava. 1973. 569 s.
Literatura
Poslední úprava: SURANOVA (30.03.2006)

Huml, M., Michal, J. (2000) : Mapování 10, Ediční středisko ČVUT, 319 stran, ISBN 80-01-02113-0.

Ratiborský, J. (1995) : Geodézie (polohopis), Vydavatelství ČVUT, 136 stran, ISBN 80-01-01269-7.

Ratiborský, J. (1996) : Geodézie (měření), Vydavatelství ČVUT, 136 stran, ISBN 80-01-01418-5.

Tyrner, M., Štěpánková, H. (1999) : Kartografie, VŠB Ostrava, 32 stran, ISBN 80-86111-15-6.

Sylabus
Poslední úprava: SURANOVA (30.03.2006)

Cílem předmětu je praktické osvojení metod při měření v terénu a tvorbě map velkého měřítka. Obsahem předmětu je:

Polohopisná měření ortogonální metodou. Výškopisná měření pomocí nivelace a trigonometrických výpočtů. Plošná nivelace, polární metoda.

Zpracování polohopisné a výškopisné mapy velkého měřítka.

Polygonový pořad s určením souřadnic JTSK a S-42.

Měření GPS, využití výsledků měření GPS k tvorbě vlastní mapové vrstvy v prostředí ArcGIS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK