PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Webová kartografie - MZ370G08
Anglický název: Webl Cartography
Český název: Webová kartografie
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Od nové akreditace nahrazuje Distribuce prostorových dat MZ370P49.Od roku 2023/24 změněn název Digitální kartografie na název Webová kartografie.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Ing. Miroslav Čábelka
Vyučující: Ing. Miroslav Čábelka
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (01.06.2023)
Předmět je zaměřen zejména na metody potřebné pro vizualizaci map a prostorových dat na webu. Studenti se seznámí s hlavními teoriemi webové kartografie a postupy, jak publikovat mapy na webu. Prakticky si vyzkouší řadu nástrojů, které se používají k tvorbě webových mapových aplikací.
Příkladem jsou Google Maps API a JavaScriptové knihovny Leaflet a OpenLayers. Doplňkově jsou probírána další témata zejména z oblasti moderní digitální kartografie (problematika autorských práv, znázorňování reliéfu, atlasová kartografie, eye tracking a mentální mapy).
Literatura
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (23.12.2019)
 • Imhof E. (2007): Cartographic Relief Presentation. ESRI Press, Redlands. 388 s.
 • Miklín, Jan - Dušek, Radek - Krtička, Luděk - Kaláb, Oto (2018). Tvorba map. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7599-017-4, 302 s.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (15.01.2020)
 • Webová kartografie - Základní pojmy a definice, webová kartografie, webová kartografická aplikace, multimediální kartografie, digitální mapa, interaktivní mapa, dynamická mapa. Související disciplíny, multimediální kartografie, mobilní kartografie, webové služby.
 • Interaktivní mapy na internetu - Vektorové formáty pro webové mapy - GeoJSON. Interaktivní mapy pomocí JavaScriptových knihoven. Google Maps API, Leaflets, OpenLayers.
 • Prostorová data na internetu - Mapové servery a jejich využití pro prezentaci map a prostorových dat. Příklady mapových serverů (MapServer, GeoServer, ArcGIS server).
 • Infrastruktura prostorových dat - Prostorová data a metadatové standardy, iniciativa INSPIRE, lokální a mezinárodní autority, metadatové katalogy, Geonetwork.
 • Autorské právo v digitální kartografii - Autorský zákon, autorské dílo, autor, volná užití, citace, zneužití kartografických děl v síti internet
 • Pokročilé metody kartografické vizualizace - Pohyb, heatmaps, stínování reliéfu, znázorňování skal
 • Atlasová kartografie - Atlasy a jejich členění. Obsah atlasu. Tvorba atlasu. Knižní/digitální atlasy.
 • Aspekty uživatelského vnímání kartografických děl - Obsahové, geometrické, technické, estetické hodnocení. Eye tracking. Mentální mapy.
 • 3D kartografie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK