PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Distribuce prostorových dat - MZ370P49
Anglický název: Distribution of Spatial Data
Český název: Distribuce prostorových dat
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Miroslav Čábelka
Vyučující: Ing. Miroslav Čábelka
Anotace
Poslední úprava: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (13.08.2012)
Předmět je zaměřen na metody potřebné pro šíření dat na Internetu. Studenti se seznámí s hlavními teoriemi počítačových sítí a konceptem Internetu. Seznámí se také s řadou nástrojů, které se používají k tvorbě internetových aplikací, které slouží pro přenos dat z/do databází.

Pozornost je věnována technickému řešení přenosu dat pomocí bezdrátových technologií, satelitní sítě pro datové přenosy a přenos meteorologických dat. Speciální skupinu tvoří technologie a využití mapových API pro distribuci dat a prezentaci informace

Obsahem předmětu je:
Principy počítačových sítí, přehled podstaty Internetu a jeho hlavních vlastností, Internet protokol, Domain Name System, Internetové služby, WWW, webovský server, webovský klient, vývoj webových aplikací, základy tvorby webové stránky, HTML, XML, PHP, mapové servery, mapová API.
Literatura
Poslední úprava: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (13.08.2012)

Hlavenka J., Sedlář R., Holčík T., Kubeš J., Mach J. (2000) :Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site, Computer Press, 520 s, ISBN 80-7226-293-9.

Kosek J. (1998) : PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací, Grada Publishing, spol. s.r.o., 490 stran, ISBN 80-7169-373-1.

Sylabus
Poslední úprava: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (13.08.2012)

Metody a prostředky šíření informace.

Předmět je zaměřen na metody potřebné pro šíření dat na Internetu. Studenti se seznámí s hlavními teoriemi počítačových sítí a konceptem internetu. Seznámí se s řadou nástrojů, které se používají ke tvorbě internetových aplikací. Pozornost je věnována komunikaci v rámci prostředí GIS a mapovému prostředí v internetu, oblastem, kterým se někdy říká aplikace internetového GIS a internetového mapování.

Počítačové sítě:

Principy počítačových sítí

hardware/software

koncept klient/server.

Přehled podstaty Internetu a jeho hlavních vlastností:

Internet protokol

Domain Name System

Internetové služby, WWW, webovský server, webovský klient.

Vývoj webových aplikací:

Základy tvorby webové stránky

HTML, XML

datové formáty, pomocné aplikace: vkládání textu, obrázků - formáty obrázků pro web, vytvoření hypertextových odkazů

Java, databáze a Web.

Cvičení: Zásady a metody tvorby webových stránek. Vytvoření vlastní WWW stránky v příslušném editoru. Umístění WWW stránky na serveru - ftp protokol. CSS, PHP. JavaScript.

Internet GIS: Aplikace internetovských služeb do GIS, Internet GIS software.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou k udělení zápočtu je docházka a vyhotovení seminárního projektu. Zkouška z odpřednášené látky má písemnou formu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK