PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní migrace - MZ340P472
Anglický název: International Migration
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 45
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P47
Garant: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Atributy: Geografie - volitelné
Neslučitelnost : MZ340P47
Je neslučitelnost pro: MZ340P47
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (08.10.2017)
Přednáška má za cíl seznámit studenty detailněji s procesem mezinárodní migrace. Pochopit jeho podstatu, příčiny a důsledky. Zdůrazněn je vývojový aspekt hodnocení. Globální pohled je doplněn o analýzu kontinentů a vybraných zemí - se zvláštním zřetelem k Česku (kromě samostatného bloku je krátká diskuse příslušných aspektů mezinárodní migrace v Česku součástí mnoha dalších bloků). Přednáška je doplněna pravidelnou diskusí vybraných článků, které studenti k přečtou k přednášené látce. Je zpestřena o promítání videa (o situaci v USA). Cvičení je vymezeno pro účely čtení a zpracování krátkého popularizačního textu prezentujícího poznatky výzkumu publikovaného v kvalitním odborném časopise.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (08.10.2017)

Povinná:
MASSEY, D. S. (1988): Economic Development and International Migration in Comparative Perspective. Population and Development Review, Vol. 14, No 3, September, s. 383-413.
HOFFMANN-NOWOTNY, H. J. (1997): World Society and the Future of International Migration: A Theoretical Perspective. In: Immigration into Western Societies: Problems and Policies. Ucarer, E.M., Puchala, D.J. (eds). London and Washington, Pinter, s. 95-117.
MASSEY, D. S. et al. (1993): Theories of International Migration: Review and Appraisal. Population and Development Review, Vol. 19, No. 3, September, s. 431-466.
MASSEY, D. S. (1985): Ethnic Residential Segregation: A Theoretical Synthesis and Empirical Review. Sociology and Social Research, An International Journal, Vol. 69, April, No. 3, s. 315-349.
MOUNTZ, A., WRIGHT, R.: Daily Life in the Transnational Migrant Community of San Augustin, Oaxaca and Poughkeepsie. New York (strojopis).
CASTLES, S. (2004): Why Migration Policies Fail. Ethnic and Racial Studies, Vol. 27, No. 2, pp. 205-227.
DE HAAS, H. (2005): International Migration, Remittances and Development: Myths and Facts. Third World Quarterly, Vol. 26, No. 8, pp. 1269 - 1284.
DRBOHLAV, D.: (2012): Patterns of Immigration in the Czech Republic, Hungary and Poland; A Comparative Perspective. In: European Immigrations; Trends, Structures and Policy Implications, M. Okolski (ed.). Amsterdam, Amsterdam University Press (IMISCOE Research), pp. 179-209.
DRBOHLAV, D. (2008): Nelegální migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů v Evropě - koncept a současná realita. In: DRBOHLAV, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha, Karolinum.
DRBOHLAV, D., YING, K.: Current Post-Soviet Immigrants in West Hollywood, California: Separated and Segregated Seniors. Espace. Populations. Societies., No. 1, 2003, pp. 137-152.

CASTLES, S. (2014): Interantional migration at a crossroada. Citizenship Studies, Vol. 18, No. 2, pp. 190-207.

Doporučená: 

OKOLSKI, M. (ed.) (2012): European Immigrations; Trends, Structures and Policy Implications. (IMISCOE Research), Amsterdam, Amsterdam University Press.
CASTLES, S. - MILLER, M.J.(2009): The Age of Migration. New York, The Guilford Press.
BRETELL, C.B. - HOLLIFIELD, J.F. (2000): Migration Theory, Talking across Disciplines. New York, Routledge.
BOYLE, P., HALFACREE, K., ROBINSON, V. (1998): Exploring Contemporary Migration. Harlow, Pearson, Prentice Hall.
GORNY, A., RUSPINI, P. (2004): Migration in the New Europe, East-West Revisited. New York, Palgrave Macmillan.
Wood, P., Landry, Ch. (2008): Intercultural City; Planning for Diversity Advantage. London, Earthscan.
World Migration 2003, Managing Migration. Geneva, IOM 2003.
ŠIŠKOVÁ, T. (ed.) (2001): Menšiny a migranti v České republice. My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha, Portál.
COHEN, R. (1995): The Cambridge Survey of World Migration. New York, Cambridge University Press.
SOWELL, T. (1996): Migration and Cultures, A World View. New York, Basicbooks.

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Praha. Sociologické nakladatelství (SLON). 

DRBOHLAV, D. (ed.) (2015): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace-remitence - (rozvoj). Praha, Nakladatelství Karolinum.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (08.10.2017)

Podmínky pro splnění studijních povinností:


Zápočet - aktivní přístup; prokázání znalostí načtené literatury během výuky; vypracování a odevzdání krátkého popularizačního textu diskutujícího poznatky výzkumu publikované v kvalitním odborném časopise.

Zkouška - písemný test (10 otázek), nutno získat nejméně 25 z maximálně obdržitelných 50 bodů; vyžadována je 75 % účast na přednáškách. 

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (08.10.2017)


Stručný program:
1. Úvod do problematiky - nastínění významu fenoménu a jeho zarámování do širších geopolitických a ekonomických souvislostí.
2. Mezinárodní migrační pohyby v minulosti (přehled a podmíněnost vybraných důležitých migrací v historii lidstva.

3. Mezinárodní migrace - současný stav.
4. Statistika a definice mezinárodní migrace (kritický přehled nejdůležitějších datových zdrojů a diskuse definice mezinárodního migranta).
5. Kritické zhodnocení vybraných teoretických konceptů mezinárodní migrace I.
6. Kritické zhodnocení vybraných teoretických konceptů mezinárodní migrace II
7. Politické a právní aspekty mezinárodní migrace.
7. Ekonomické, demografické a geografické aspekty mezinárodní migrace.
8. Migrace a rozvoj.
9. Neoprávněná migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů.

10. Region střední a východní Evropy a jeho současná migrační situace.

11. Česko - příklad nově se konstituující imigrační země.
12. USA/Los Angeles - příklad tradiční imigrační země/metropolitní oblasti (video a doprovodný komentář).
13. Prezentace vybraných popularizačních textů studentů a navazující diskuse.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK