PředmětyPředměty(verze: 894)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mezinárodní migrace - MZ340P47
Anglický název: International Migration
Český název: Mezinárodní migrace
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 48
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Neslučitelnost : MZ340P472
Je neslučitelnost pro: MZ340P472
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (25.09.2020)
Přednáška má za cíl seznámit studenty detailněji s procesem mezinárodní migrace. Pochopit jeho podstatu, příčiny, mechanismy a důsledky. Vybrána jsou důležitá témata studovaného fenoménu, přičemž je také zdůrazněn vývojový aspekt hodnocení. Globální pohled je doplněn o analýzu kontinentů a vybraných zemí - se zvláštním zřetelem k Česku (kromě samostatného bloku je krátká diskuse příslušných aspektů mezinárodní migrace v Česku součástí mnoha dalších bloků). Přednáška je doplněna o část, jež má spíše podobu semináře, kde se diskutující vybrané články. Celý kurz je také zpestřen o promítání videa, případně také filmu.

Ve specifické době postižení virem CORONA-19 se výuka odehrává "on line" prostřednictvím propojení přes GoogleMeet. Každý z přihlášených studentů bude předem vyzván vyučujícím (společným mailem přes SIS)k účasti zasláním odkazu, přes který se v rozvrhované době bude moci připojit.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (25.09.2020)

Povinná: 

MASSEY, D. S. (1988): Economic Development and International Migration in Comparative Perspective. Population and Development Review, Vol. 14, No 3, September, s. 383-413. 
HOFFMANN-NOWOTNY, H. J. (1997): World Society and the Future of International Migration: A Theoretical Perspective. In: Immigration into Western Societies: Problems and Policies. Ucarer, E.M., Puchala, D.J. (eds). London and Washington, Pinter, s. 95-117. 
MASSEY, D. S. et al. (1993): Theories of International Migration: Review and Appraisal. Population and Development Review, Vol. 19, No. 3, September, s. 431-466. 
MASSEY, D. S. (1985): Ethnic Residential Segregation: A Theoretical Synthesis and Empirical Review. Sociology and Social Research, An International Journal, Vol. 69, April, No. 3, s. 315-349. 
MOUNTZ, A., WRIGHT, R.: Daily Life in the Transnational Migrant Community of San Augustin, Oaxaca and Poughkeepsie. New York (strojopis). 
CASTLES, S. (2004): Why Migration Policies Fail. Ethnic and Racial Studies, Vol. 27, No. 2, pp. 205-227.

DE HAAS, H. (2005): International Migration, Remittances and Development: Myths and Facts. Third World Quarterly, Vol. 26, No. 8, pp. 1269 - 1284.

DRBOHLAV, D.: (2012): Patterns of Immigration in the Czech Republic, Hungary and Poland; A Comparative Perspective. In: European Immigrations; Trends, Structures and Policy Implications, M. Okolski (ed.). Amsterdam, Amsterdam University Press (IMISCOE Research), pp. 179-209. 
DRBOHLAV, D. (2008): Nelegální migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů v Evropě - koncept a současná realita. In: DRBOHLAV, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha, Karolinum. 
DRBOHLAV, D., YING, K.: Current Post-Soviet Immigrants in West Hollywood, California: Separated and Segregated Seniors. Espace. Populations. Societies., No. 1, 2003, pp. 137-152.

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Praha, SLON.

Doporučená:TRIANDAFYLLIDOU, A. (2018): Handbook of Migration and Globalisation. Cheltenham, Edward Elgar Publishing , Inc.

SCHOLTEN, P., VAN OSTAIJEN, M. (2018): Between Mobility and Migration. IMISCOE Research Series. Cham, Springer.

SAMERS, M., COLLYER, M. (2017): Migration. Abingdon, Routledge.

DRBOHLAV, D. (ed.) (2015): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace - Remitence - (Rozvoj).  Praha, Karolinum. 

SILVA-VARGAS, C. (ed.) (2012): Handbook of Research Methods in Migration. Cheltenham, Edward Elgar Publishing, Inc.

MARTINIELLO, M., RATH, J. (eds.) (2010): Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation. IMISCOE Textbooks. Amsterdam, Amsterdam University Press. 

OKOLSKI, M. (ed.) (2012): European Immigrations; Trends, Structures and Policy Implications. IMISCOE Research. Amsterdam, Amsterdam University Press. 
CASTLES, S. - MILLER, M. J. (2009): The Age of Migration. New York, The Guilford Press.

WOOD, P., LANDRY, Ch. (2008): Intercultural City; Planning for Diversity Advantage. London, Earthscan.

BRETELL, C.B. - HOLLIFIELD, J. F. (2000): Migration Theory, Talking across Disciplines. New York, Routledge. 
BOYLE, P., HALFACREE, K., ROBINSON, V. (1998): Exploring Contemporary Migration. Harlow, Pearson, Prentice Hall. 
COHEN, R. (1995): The Cambridge Survey of World Migration. New York, Cambridge University Press. 
SOWELL, T. (1996): Migration and Cultures, A World View. New York, Basicbooks.

BASTIA, T., SKELDON, R. (2020): Routledge Handbook of Migration and Development. Abingdon, New York, Routledge. 

SAMERS, M., COLLYER, M. (2017): Migration. Abingdon, New York, Routledge. 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (25.09.2020)

Podmínky pro splnění studijních povinností, resp. zápočtu:
aktivní přístup při přednáškách a v diskusi článků, odevzdání a přednesení závěrů seminární práce - cca pětistránkový návrh vlastního výzkumného projektu relevantního problematice mezinárodní migrace případně jednostránkový text popularizující vybraný aktuální odborný článek vydaný v prestižním časopise; vyžadována je 75 % účast na přednáškách.

Zkouška - písemný test (10 otázek), nutno získat nejméně 25 z maximálně obdržitelných 50 bodů. 

 

V mimořádné době postižení CORONA virem se vyžadovaná povinná 75% účast mění na účast (na jednotlivých "on line" přednáškách) na vysoce doporučovanou. Všechny ostatní požadavky zůstávají stejné.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (25.09.2020)

Stručný program: 
1. Úvod do problematiky - nastínění významu fenoménu a jeho zarámování do širších geopolitických a ekonomických souvislostí.

2. Mezinárodní migrace v současnosti - situace a trendy na globální úrovni.

3. Mezinárodní migrační pohyby v minulosti (přehled a podmíněnost vybraných důležitých migrací v historii lidstva). 
4. Statistika a definice mezinárodní migrace (kritický přehled nejdůležitějších datových zdrojů a diskuse definice mezinárodního migranta). 
5. Kritické zhodnocení vybraných teoretických konceptů mezinárodní migrace I. 
6. Kritické zhodnocení vybraných teoretických konceptů mezinárodní migrace II.
7. Migrační politika a právní aspekty mezinárodní migrace. 
8. Ekonomické, demografické a geografické aspekty mezinárodní migrace. 
9. Migrace a rozvoj.
10. Neoprávněná migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů.

11. Region střední a východní Evropy a jeho současná migrační situace.

12. Česko - příklad nově se konstituující imigrační země. 
13. Prezentace seminárních prací a navazující diskuse, video (Los Angeles)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK