PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní migrace - MZ340P47
Anglický název: International Migration
Český název: Mezinárodní migrace
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 48
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Neslučitelnost : MZ340P47K, MZ340P472
Je neslučitelnost pro: MZ340P47K, MZ340P472
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (01.10.2022)
Přednáška má za cíl seznámit studenty detailněji s procesem mezinárodní migrace. Pochopit jeho podstatu, příčiny, mechanismy a důsledky. Vybrána jsou důležitá témata studovaného fenoménu, přičemž je také zdůrazněn vývojový aspekt hodnocení. Globální pohled je doplněn o analýzu kontinentů a vybraných zemí - se zvláštním zřetelem k Česku (kromě samostatného bloku je krátká diskuse příslušných aspektů mezinárodní migrace v Česku součástí mnoha dalších bloků). Přednáška je doplněna o část, jež má spíše podobu semináře, kde se diskutující vybrané články. Celý kurz je také zpestřen o promítání videa, případně také filmu.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (04.12.2022)

Povinná: 

Drbohlav, D., Janurová, K. (2019): Migration and Integration in Czechia: Policy Advances and the Hand Brake of Populism. https://www.migrationpolicy.org/article/migration-and-integration-czechia-policy-advances-and-hand-brake-populism

Gamlen, A. (2020).  Migration and Mobility after the 2020 Pandemic: The End of an Age? IOM.

Chamie, J. (2020): International Migration amid a World in Crisis. Journal on Migration and Human Security, Vol. 8, No. (3), pp. 230-245.

Massey, D. (1994): The Social and Economic Origins of Immigration. The Social Contract, Spring, pp. 183-185.

Klaus, W., Duszczyk, M., Pszczólkowska, D. (2020): Which Factors Influence States´ Migration Policies? In: Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Duszczyk, M., Pachocka, M., Pszczólkowska, D. (eds.). London, New York, Routledge.

Massey, D. (1988): Ekonomický rozvoj a mezinárodní migrace v komparativní perspektivě. Překlad MDA původního článku publikovaného v: Population and Development Review, Vol. 14, No 3, pp 383–413.  

Carling, J., Czaika, M., Erdal, M. B. (2020): Translating Migration Theory into Empirical Propositions. QuantMig Project Deliverable 1.2.

Černý, K. (2018): Great Middle Eastern Instability: Structural Roots and Uneven Modernization 1960‐2012. Journal of Historical Sociology, 31, pp. 53–71.

Massey, D. S. et al. (1993): Theories of International Migration: Review and Appraisal. Population and Development Review, Vol. 19, No. 3, September, s. 431-466. 

Mountz, A., Wright, R.: Daily Life in the Transnational Migrant Community of San Augustin, Oaxaca and Poughkeepsie. New York (strojopis). 

De Haas, H. (2012): The Migration and Development Pendulum: A Critical View on Research and Policy. International Migration, Vol 50, No. 3, pp. 8-25.

Drbohlav, D. (2008): Nelegální migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů v Evropě - koncept a současná realita. In: DRBOHLAV, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha, Karolinum. 

Trlifajová, L. (2015): Cizinci ztraceni v počtech? Metodika práce s daty o cizincích ve veřejně dostupných databázích. Výstup projektu, Multikulturní centrum Praha (manuskript).

Drbohlav, D., Medová, L., Čermák, Z., Janská, E., Čermáková, D., Dzúrová, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Praha, SLON.

Doporučená:

TRIANDAFYLLIDOU, A. (2018): Handbook of Migration and Globalisation. Cheltenham, Edward Elgar Publishing , Inc.

SCHOLTEN, P., VAN OSTAIJEN, M. (2018): Between Mobility and Migration. IMISCOE Research Series. Cham, Springer.

SAMERS, M., COLLYER, M. (2017): Migration. Abingdon, Routledge.

DRBOHLAV, D. (ed.) (2015): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace - Remitence - (Rozvoj).  Praha, Karolinum. 

SILVA-VARGAS, C. (ed.) (2012): Handbook of Research Methods in Migration. Cheltenham, Edward Elgar Publishing, Inc.

MARTINIELLO, M., RATH, J. (eds.) (2010): Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation. IMISCOE Textbooks. Amsterdam, Amsterdam University Press. 

OKOLSKI, M. (ed.) (2012): European Immigrations; Trends, Structures and Policy Implications. IMISCOE Research. Amsterdam, Amsterdam University Press. 

CASTLES, S. - MILLER, M. J. (2009): The Age of Migration. New York, The Guilford Press.

WOOD, P., LANDRY, Ch. (2008): Intercultural City; Planning for Diversity Advantage. London, Earthscan.

BRETELL, C.B. - HOLLIFIELD, J. F. (2000): Migration Theory, Talking across Disciplines. New York, Routledge. 

BOYLE, P., HALFACREE, K., ROBINSON, V. (1998): Exploring Contemporary Migration. Harlow, Pearson, Prentice Hall. 

COHEN, R. (1995): The Cambridge Survey of World Migration. New York, Cambridge University Press. 

SOWELL, T. (1996): Migration and Cultures, A World View. New York, Basicbooks.

BASTIA, T., SKELDON, R. (2020): Routledge Handbook of Migration and Development. Abingdon, New York, Routledge. 

SAMERS, M., COLLYER, M. (2017): Migration. Abingdon, New York, Routledge. 

TRIANDAFYLLIDOU, A. (ed.) (2018): Handbook of Migration and Globalisation. Cheltenham, Edward Elgar Publishing Inc.

RIBAS-MATEOS, N., DUNN, T. D. (eds.) (2020): Handbook on Human Security, Borders and Migration. Cheltenham, Edward Elgar Publishing Inc. 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (01.10.2022)

Podmínky pro splnění studijních povinností, resp. zápočtu:

1) aktivní přístup při přednáškách a v diskusi článků,

2) odevzdání a přednesení závěrů seminární práce - cca pětistránkový návrh vlastního výzkumného projektu relevantního problematice mezinárodní migrace či integrace cizinců do majoritní společnosti cílové země,

3) účast - vyžadována nejmémě 75 % účast na přednáškách.

Zkouška je realizována písemným testem (10 otázek), k úspěšnému splnění je nutno získat nejméně 25 z maximálně obdržitelných 50 bodů.  

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (01.10.2022)

Stručný program: 
1. Úvod do problematiky - nastínění významu fenoménu a jeho zarámování do širších geopolitických a ekonomických souvislostí.

2. Mezinárodní migrace v současnosti - situace a trendy na globální úrovni.

3. Mezinárodní migrační pohyby v minulosti (přehled a podmíněnost vybraných důležitých migrací v historii lidstva). 
4. Statistika a definice mezinárodní migrace (kritický přehled nejdůležitějších datových zdrojů a diskuse definice mezinárodního migranta). 
5. Kritické zhodnocení vybraných teoretických konceptů mezinárodní migrace I. 
6. Kritické zhodnocení vybraných teoretických konceptů mezinárodní migrace II.
7. Migrační politika a právní aspekty mezinárodní migrace. 
8. Ekonomické, demografické a geografické aspekty mezinárodní migrace. 
9. Migrace a rozvoj.
10. Česko - příklad nově se konstituující imigrační země.

11. Nelegální migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů. 

12. Prezentace seminárních prací a navazující diskuse, video (Los Angeles)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK