PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní migrace - MZ340P47
Anglický název: International Migration
Český název: Mezinárodní migrace
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 48
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Neslučitelnost : MZ340P472
Je neslučitelnost pro: MZ340P472
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (05.03.2013)
Přednáška má za cíl seznámit studenty detailněji s procesem mezinárodní migrace. Pochopit jeho podstatu, příčiny a důsledky. Zdůrazněn je vývojový aspekt hodnocení. Globální pohled je doplněn o analýzu kontinentů a vybraných zemí - se zvláštním zřetelem k Česku (kromě samostatného bloku je krátká diskuse příslušných aspektů mezinárodní migrace v Česku součástí mnoha dalších bloků). Přednáška je doplněna o semináře diskutující vybrané články, je zpestřena o promítání videa, filmů a kulatý stůl se zástupci z praxe.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (05.03.2013)

Povinná:

MASSEY, D. S. (1988): Economic Development and International Migration in Comparative Perspective. Population and Development Review, Vol. 14, No 3, September, s. 383-413.

HOFFMANN-NOWOTNY, H. J. (1997): World Society and the Future of International Migration: A Theoretical Perspective. In: Immigration into Western Societies: Problems and Policies. Ucarer, E.M., Puchala, D.J. (eds). London and Washington, Pinter, s. 95-117.

MASSEY, D. S. et al. (1993): Theories of International Migration: Review and Appraisal. Population and Development Review, Vol. 19, No. 3, September, s. 431-466.

MASSEY, D. S. (1985): Ethnic Residential Segregation: A Theoretical Synthesis and Empirical Review. Sociology and Social Research, An International Journal, Vol. 69, April, No. 3, s. 315-349.

MOUNTZ, A., WRIGHT, R.: Daily Life in the Transnational Migrant Community of San Augustin, Oaxaca and Poughkeepsie. New York (strojopis).

CASTLES, S. (2004): Why Migration Policies Fail. Ethnic and Racial Studies, Vol. 27, No. 2, pp. 205-227.

DE HAAS, H. (2005): International Migration, Remittances and Development: Myths and Facts. Third World Quarterly, Vol. 26, No. 8, pp. 1269 - 1284.

DRBOHLAV, D.: (2012): Patterns of Immigration in the Czech Republic, Hungary and Poland; A Comparative Perspective. In: European Immigrations; Trends, Structures and Policy Implications, M. Okolski (ed.). Amsterdam, Amsterdam University Press (IMISCOE Research), pp. 179-209.

DRBOHLAV, D. (2008): Nelegální migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů v Evropě - koncept a současná realita. In: DRBOHLAV, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha, Karolinum.

DRBOHLAV, D., YING, K.: Current Post-Soviet Immigrants in West Hollywood, California: Separated and Segregated Seniors. Espace. Populations. Societies., No. 1, 2003, pp. 137-152.

Doporučená:

OKOLSKI, M. (ed.) (2012): European Immigrations; Trends, Structures and Policy Implications. (IMISCOE Research), Amsterdam, Amsterdam University Press.

CASTLES, S. - MILLER, M.J.(2009): The Age of Migration. New York, The Guilford Press.

BRETELL, C.B. - HOLLIFIELD, J.F. (2000): Migration Theory, Talking across Disciplines. New York, Routledge.

BOYLE, P., HALFACREE, K., ROBINSON, V. (1998): Exploring Contemporary Migration. Harlow, Pearson, Prentice Hall.

GORNY, A., RUSPINI, P. (2004): Migration in the New Europe, East-West Revisited. New York, Palgrave Macmillan.

Wood, P., Landry, Ch. (2008): Intercultural City; Planning for Diversity Advantage. London, Earthscan.

World Migration 2003, Managing Migration. Geneva, IOM 2003.

ŠIŠKOVÁ, T. (ed.) (2001): Menšiny a migranti v České republice. My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha, Portál.

COHEN, R. (1995): The Cambridge Survey of World Migration. New York, Cambridge University Press.

SOWELL, T. (1996): Migration and Cultures, A World View. New York, Basicbooks.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (05.10.2015)

Podmínky pro splnění studijních povinností:
zápočet, aktivní přístup, odevzdání a přednesení závěrů seminární práce - cca 5stránkový návrh vlastního výzkumného projektu relevantního problematice mezinárodní migrace; vyžadována je 75 % účast na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (05.10.2015)

Stručný program: 
1. Úvod do problematiky - nastínění významu fenoménu a jeho zarámování do širších geopolitických a ekonomických souvislostí. 
2. Mezinárodní migrační pohyby v minulosti (přehled a podmíněnost vybraných důležitých migrací v historii lidstva. 
3. Statistika a definice mezinárodní migrace (kritický přehled nejdůležitějších datových zdrojů a diskuse definice mezinárodního migranta). 
4. Kritické zhodnocení vybraných teoretických konceptů mezinárodní migrace I. 
5. Kritické zhodnocení vybraných teoretických konceptů mezinárodní migrace II 
6. Politické a právní aspekty mezinárodní migrace. 
7. Ekonomické, demografické a geografické aspekty mezinárodní migrace. 
8. Migrace a rozvoj.
9. Neoprávněná migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů.

10. Region střední a východní Evropy a jeho současná migrační situace.

11. Česko - příklad nově se konstituující imigrační země. 
12. USA/Los Angeles - příklad tradiční imigrační země/metropolitní oblasti (video a doprovodný komentář).
13. Prezentace seminárních prací a navazující diskuse. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK