PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii - MZ330P53
Anglický název: Application of Geoinformatics in Physical Geography
Český název: Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://sites.google.com/a/natur.cuni.cz/vtfg2/
Garant: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ330P104
Je neslučitelnost pro: MZ330P104
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (21.05.2014)
Přednáška je určena pro posluchače magisterského a doktorského studia fyzické geografie.

Student se v rámci přednášky podrobně seznámí s aplikacemi geoinformačních technologií při řešení úloh z jednotlivých disciplin fyzické geografie.

Přednáška je zaměřena zejména zpracování přesných trojrozměrných, rastrových a dynamických empirických dat pro fyzickogeografické úlohy. Podrobně jsou představeny metody prostorové interpolace 3D dat, metody morfometrické analýzy digitálního modelu reliéfu, zpracování přesných 3D dat a možnosti modelování nad rastrovými daty.
Studenti získají teoretickou i praktickou zkušenost s nástroji, využívanými pro řešení výzkumných úloh v jednotlivých disciplínách fyzické geografie. Předstveny jsou současné metody pořizování dat pro výzkumné účely např. pozemní LiDAR, geofyzikální data, optická granulometrie, UAV fotogrammetrie nebo senzorové sítě) a softwarové nástroje pro jejich zpracování a analýzu. Jednotlivé techniky jsou představeny a řešeny na příkladech z výzkumu.

V průběhu přednášky student zpracovává samostatnou práci, kde demonstruje řešení vybrané úlohy z oblasti aplikace geoinformatických technologií a schopnost interpretace výsledků v kontextu fyzickogeografických procesů.

Studijní podklady, rozvržení přednášek a aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách přednášky:
https://sites.google.com/a/natur.cuni.cz/vtfg2/
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (24.08.2009)

1. Delaney, J.: Geographical information systems: an introduction Oxford Univ. Press, 1999

2. Fotheringham, A. S.: Quantitative geography: perspectives on spatial data analysis. London. Sage Publications, 2000

3. Jensen, R, J: Remote Sensing of the Environment, Prentice Hall, London, 2000

4. Keckler, D.: Surfer for Windows - Contouring and 3D Surface Mapping, Golden SW, 1999

5. Understanding GIS - the ArcInfo method, ESRI, 1998

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (21.05.2014)

Požadavkem ke zkoušce je samostatné zpracování projektu, zadaného v průběhu semestru v návaznosti na problematiku, probíranou v rámci přednášek.

Zkouška má ústní formu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (21.05.2014)

- Interpolace prostorových a 3D dat
- Interpolační algoritmy a techniky
- Vizualizace interpolovaných dat
- Základní analýza morfometrie terénu
- Filtrování řezy terénem, plošné a objemové výpočty
- Pokročilá analýza morfometrie terénu a preprocessing dat DMT
- Pokročilá klasifikace reliéfu a modelování nad DMT
- 3D vizualizace dat a objektů reliéfu
- 3D vizualizace a online mapové služby
- Zpracování geofyzikálních dat ve FG
- Zpracování dat z pozemního LiDARu
- Zpracování dat optické granulometrie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK