PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny biologie - MS720P35Z
Anglický název: History of Ideas in Biology
Český název: Dějiny biologie
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Neslučitelnost : MS720P35K, MS720P352, MS720P353
Je neslučitelnost pro: MS720P202, MS720P203, MS720P20K, MS720P20Z, MS720P353, MS720P352, MS720P35K
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: GAJDOS (22.05.2002)

Význam dějin vědy pro sebepochopení jednotlivých disciplín,přehled biologických znalostí přírodních a starých národů a biologických koncepcí v antice, středověku, renesanci, baroku a osvícenství, období tzv.národních škol - francouzské, německé a anglické, vznik evolučního myšlení, genetiky a mikrobiologie, dějiny vědy jako dějiny změn paradigmatu, význam sociomorfních projekcí a ideologických a politických momentů.

Literatura:
Komárek S.(1997): Dějiny biologického myšlení.Praha,Vesmír.
Jahn I.(1998): Geschichte der Biologie. Jena,Fischer.


Literatura: Komárek:Dějiny biologického myšlení. Praha,Vesmír,1997.
Sylabus
Poslední úprava: GAJDOS (22.05.2002)

1.Význam dějin vědy pro sebereflexi jednotlivého oboru a pochopení statu quo, dějiny vědy jakožto střídání paradigmat, význam sociomorfních projekcí pro pochopení biologických koncepcí

2.Chápání biologických jevů u lovecko-sběračských národů a raných agrárních civilizací

3.Chápání biologických jevů u starých civilizací Předního a Dálného východu

4.Zrod biologie jako vědecké disciplíny v antickém Řecku a její pokračování v Římě

5.Biologické myšlení ve středověku u Byzantinců, Arabů a v Evropě

6.Renesanční botanická a zoologická kompendia, propojení biologie a medicíny,anatomické a biologické teorie

7.Biologické myšlení baroka a osvícenství, nástup mechanicismu a Descartovský obrat, teorie preformace, vznik klasifikací a mikroskopické techniky

8.Francouzské biologické myšlení 18. A 19. století, vznik lamarckismu, teorie kataklysmat, typologické myšlení, morfologie a paleontologie

9.Německá "romantická" biologie první poloviny 19.století a její pokračování v embryologii, německé autonomistické škole a etologii

10.Anglická biologická škola, vznik darwinismu a jeho pozdější osudy v podobě neodarwinismu

11.Vznik a vývoj mikrobiologie a genetiky

12.Vztah vědy a ideologie, popř.politiky, vliv chodu "velkých" dějin na tvářnost biologie, příklad lysenkismu a sociobiologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK