PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborný seminář IIa - MO550OS2A
Anglický název: Special seminar of the Institute for Environmental Studies IIa
Český název: Odborný seminář IIa
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MO550S04
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: RNDr. Olga Vindušková, Ph.D.
Neslučitelnost : MO550S04
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Odborný seminář má tři hlavní cíle: (i) pravidelné společné setkávání studentů a zaměstnanců, (ii) prezentování výsledků diplomových prací magisterských studentů, (iii) přednášky zvaných hostů a diskuse s nimi.
První cíl umožňuje osobní kontakt členů našeho ústavu, konzultaci aktuálních problémů nebo oznamování novinek. Přestože žijeme v dosti propojené době, je živé setkávání lidí čím dál vzácnější; i z tohoto důvodu je účast na semináři pro studenty povinná, pro zaměstnance a doktorandy pak velmi důrazně doporučená.
Druhý cíl má ty studenty, kterých se to v aktuálním semestru týká, připravit na obhajobu jejich diplomových prací. Díky předvedení svých výsledků kolegům se mohou objevit drobné nedostatky ve zpracování nebo interpretaci dat, které je možné ještě před odevzdáním práce odstranit. Neocenitelným přínosem je i samotné vystoupení před publikem, díky kterému si pretendenti vyzkouší veřejnou artikulaci svých tezí a reakce na kritické připomínky. V konečném důsledku se toto vše pozitivně promítne do kvality diplomové práce, takže se významně posílí šance na její úspěšnou obhajobu. Prezentace diplomové práce na tomto semináři je proto povinná a bez jejího absolvování nelze uzavřít studium a postoupit ke státnicím či obhajobě.
Třetím cílem semináře je představit studentům ochranu životního prostředí v širším kontextu. Přednášející se rekrutují z tuzemských i zahraničních pracovišť a mohou ukazovat jak výsledky svých vlastních výzkumů (ve většině případů), tak řešení aktuálních problémů z ochranářské praxe. Zvané přednášky jsou v každém semestru unikátní, takže kdo předmět absolvoval v jednom roce, nemusí mít strach, že se další rok bude nudit. Přednášky mohou být prosloveny v českém i anglickém jazyce dle volby každého hosta. Důležitou součastí každé přednášky je diskuse, kdy se očekává, že studenti budou na prezentované poznatky aktivně reagovat. Minimální povinností každého posluchače je jeden dotaz za semestr. Chceme připomenout, že hloupé otázky neexistují a že příležitost k rozhovoru s některými přednášejícími se již nemusí posluchačům nikdy více naskytnout.
Program seminářů na aktuální semestr je zveřejněn na nástěnkách a na webu ústavu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (31.01.2018)
  • povinná účast (max. 2 neomluvené absence za semestr)
  • zapojení do diskuse s přednášejícími (min. 1 dotaz za semestr)
Sylabus
Poslední úprava: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (31.01.2018)

Seminář pro OŽP je v rámci studia tohoto oboru poněkud netypickým předmětem, který však svojí náplní odpovídá obdobným seminářům na jiných pracovištích. Má tři hlavní cíle: (i) pravidelné společné setkávání studentů a zaměstnanců, (ii) prezentování výsledků diplomových prací magisterských studentů, (iii) přednášky zvaných hostů a diskuse s nimi.
První cíl umožňuje osobní kontakt členů našeho ústavu, konzultaci aktuálních problémů nebo oznamování novinek. Přestože žijeme v dosti propojené době, je živé setkávání lidí čím dál vzácnější; i z tohoto důvodu je účast na semináři pro studenty povinná, pro zaměstnance a doktorandy pak velmi důrazně doporučená.
Druhý cíl má ty studenty, kterých se to v aktuálním semestru týká, připravit na obhajobu jejich diplomových prací. Díky předvedení svých výsledků kolegům se mohou objevit drobné nedostatky ve zpracování nebo interpretaci dat, které je možné ještě před odevzdáním práce odstranit. Neocenitelným přínosem je i samotné vystoupení před publikem, díky kterému si pretendenti vyzkouší veřejnou artikulaci svých tezí a reakce na kritické připomínky. V konečném důsledku se toto vše pozitivně promítne do kvality diplomové práce, takže se významně posílí šance na její úspěšnou obhajobu. Prezentace diplomové práce na tomto semináři je proto povinná a bez jejího absolvování nelze uzavřít studium a postoupit ke státnicím či obhajobě.
Třetím cílem semináře je představit studentům ochranu životního prostředí v širším kontextu. Přednášející se rekrutují z tuzemských i zahraničních pracovišť a mohou ukazovat jak výsledky svých vlastních výzkumů (ve většině případů), tak řešení aktuálních problémů z ochranářské praxe. Zvané přednášky jsou v každém semestru unikátní, takže kdo předmět absolvoval v jednom roce, nemusí mít strach, že se další rok bude nudit. Přednášky mohou být prosloveny v českém i anglickém jazyce dle volby každého hosta. Důležitou součastí každé přednášky je diskuse, kdy se očekává, že studenti budou na prezentované poznatky aktivně reagovat. Minimální povinností každého posluchače je jeden dotaz za semestr. Chceme připomenout, že hloupé otázky neexistují a že příležitost k rozhovoru s některými přednášejícími se již nemusí posluchačům nikdy více naskytnout.
Program seminářů na aktuální semestr je zveřejněn na nástěnkách a na webu ústavu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK