PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář pro OŽP - MO550S04
Anglický název: Seminar for EP
Český název: Seminář pro OŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Probíhá v rámci Odborného semináře MO550S01A a MO550S01B: středa od 15 h v B14
Garant: doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MO550OS1A, MO550OS2B, MO550OS2A, MO550OS1B
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Temata_vyzkumu_UZP.pdf Prezentace tématických okruhů diplomových (i bakalářských) prací na 1. semináři 4.10.2017 Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (21.03.2019)
Seminář pro OŽP má tři hlavní cíle: (i) pravidelné společné setkávání studentů a zaměstnanců, (ii) prezentování výsledků diplomových prací magisterských studentů, (iii) přednášky zvaných hostů a diskuse s nimi. První cíl umožňuje osobní kontakt členů našeho ústavu, konzultaci aktuálních problémů nebo oznamování novinek. Druhý cíl má magisterské studenty připravit na obhajobu jejich diplomových prací, vyzkouší si tak veřejnou artikulaci svých tezí a reakce na kritické připomínky před svými kolegy. Bakalářští studenti tak nejen získávají přehled o tématech, která aktuálně řeší jejich starší kolegové, ale sami za zapojují do hodnocení jejich práce a jsou tak připravováni na obhajobu vlastní bakalářské práce. Třetím cílem semináře je představit studentům ochranu životního prostředí v širším kontextu. Přednášející se rekrutují z tuzemských i zahraničních pracovišť a mohou ukazovat jak výsledky svých vlastních výzkumů (ve většině případů), tak řešení aktuálních problémů z ochranářské praxe. Zvané přednášky jsou v každém semestru unikátní. Přednášky mohou být prosloveny v českém i anglickém jazyce dle volby každého hosta. Důležitou součástí každé přednášky je diskuse, kdy se očekává, že studenti budou na prezentované poznatky aktivně reagovat. Minimální povinností každého posluchače je jeden dotaz za semestr.Program seminářů na aktuální semestr je zveřejněn na nástěnkách a na webu ústavu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (31.01.2018)
  • povinná účast (max. 2 neomluvené absence za semestr)
  • zapojení do diskuse s přednášejícími (min. 1 dotaz za semestr)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK