PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Terénní cvičení ze strukturní geologie - MG440T68
Anglický název: Field Exercises in Structural Geology
Český název: Terénní cvičení ze strukturní geologie
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Korekvizity : {Alespoň jeden z předmětů MG440P17 a MG440P17E.}
Anotace -
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (07.06.2007)
Exkurze zaměřená na prezentování důležitých fenoménů z oblasti strukturní geologie a na demonstraci terénních metod
jejich studia. Obsahově navazuje na přednášku G440P17 Strukturní geologie.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (09.05.2012)

Žádná.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (05.04.2012)

Zápočet je udělován za aktivní účast na exkurzi a vedení terénní dokumentace.

Sylabus
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (07.06.2007)

V rámci této exkurze studenti navštíví lokality s vrásovou stavbou, kliváží, metamorfní foliací a lineací, puklinovými systémy a zlomy, různými způsoby vmístění magmat apod., naučí se využívat indikátory smyslu pohybu v křehce i duktilně deformovaných horninách, odebírat orientované vzorky pro laboratorní studium apod.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (23.03.2017)

Pro účast na kurzu je nutné absolvovat nebo mít souběžně zapsán předmět Strukturní geologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK