PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemická informatika - MC270P10
Anglický název: Chemical Informatics
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1413
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Neslučitelnost : MC270P10M
Je neslučitelnost pro: MC270P10M
Je záměnnost pro: MC270P10M
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. (08.05.2012)
Formou praktických cvičení v e-learningovém prostředí Moodle se studenti seznámí se základy datových formátů používaných (nejen) v chemii, (txt, html, jpg, gif, mol, smiles, ...), o toku informací ve vědeckém světě, s obecnými i specializovanými zdroji informací (internet, CAS, Reaxys, Web of Science, patentové databáze, ...) a o tom, jak tyto zdroje a (i chemický) software efektivně využívat při vypracování vědeckých pojednání (bakalářských prací).
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. (08.09.2014)

Veškeré studijní materiály potřebné ke zvládnutí předmětu jsou dostupné na http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1413 pro studenty zapsané do kurzu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. (01.06.2018)

Pro udělení zápočtu je nutné splnit následující:

- příhlásit se do kurzu na dl2.cuni.cz, kde probíhá online komunikace mezi vyučujícím a studenty
- každý týden vyřešit úspěšně a včas cvičení k tématům daného týdne (~ 1 h týdně)
- vyřešit závěrečný test, který se skládá z otázek řešených v rámci průběžných cvičení (test se řeší v hodině online, je nutné dosáhnout alespoň 60% bodů)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. (01.06.2018)

1. Vizualizace pomocí HTML, základy HTML, formáty datových souborů, webové prohlížeče a pluginy. E-mailové diskuzní skupiny.

2. Nástroje k tvorbě vědeckých pojednání - Přehled software vhodného k tvorbě vědeckých publikací. Publikační proces - definice pojmů primární, sekundární a terciární literatura, bibilografické databáze - obecný popis.

3. Průvodci chemickými zdroji (Database sumary sheets, vyhledávací obecné a specializované servery, adresáře online, tištěné příručky). Počítačové hledání (na Internetu - adresáře, vyhledávací servery, relační databáze, vyhledávácí dotazy - úvod do SQL).

4. Průběžné sledování informací - current awareness, e-mail alerts, časopisy online, bibliografické databáze (Web of Science), doručování dokumentů. Sovníky, Encyklopedie, Tabulky.

5. SciFinder.. Návod k používání software pro přístup k databázím CAS - CA Plus, Registry, ...

6. Reaxys - základy vyhledávání (sloučeniny). 

7. Zotero - osobní bibliografická databáze.

8. Patenty. Definice, podmínky pro udělení, způsob ochrany práv, patentové databáze. Toxikologické informace. Bezpečnostní listy (MSDS), toxikologické databáze (Toxnet, HSDB).

10. Příkazový řádek MS Windows. Základy tvorby skriptů/dávkových úloh.

11. Jak připravit prezentaci v PowerPointu. Získávání a organizace materiálu pro vizuální prezentaci, základy rozložení a návrhu prezentace.

12. Cambridge Structural Database.

13. Závěrečný online test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK