PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzikální chemie II - MC260P56
Anglický název: Physical Chemistry II
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://prfdec.natur.cuni.cz/~pmc/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Korekvizity : MC260P55
Záměnnost : MC260P02
Je prerekvizitou pro: MC264C45M, MC260C45
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (21.01.2003)
Fyzikální chemie II navazuje na kurz Fyzikální chemie I (C260P55). Zahrnuje elektrochemii, kinetickou teorii plynů a reakční kinetiku. Některé náročnější partie (např. teorie silných elektrolytů) jsou probírány pouze fenomenologicky.

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Na cvičení se řeší příklady vztahující se k přednášeným tématům.

Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (21.01.2003)

Brdička R., Dvořák J.: Základy fysikální chemie, Academia, Praha 1977

Moore W.J.: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1994

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: ZUSKOVA (22.01.2003)

ELECTROCHEMISTRY

Strong electrolytes (activity coefficient, Debye-Hückel theory, the solubility product). Weak electrolytes (acid-base equilibria, buffers, acid-base titration and indicators, ampholytes). Transport of ions in electric field (conductivity, mobility, transport numbers). Galvanic cells and electrodes (Nernst equation, varieties of electrodes, potentiometry). Polarisation of electrodes and polarography.

THE KINETIC THEORY OF GASES

Maxwell distribution of speeds and energies, collisions with wall, the rate of effusion, intermolecular collisions, transport properties.

CHEMICAL KINETICS

Rate law of elementary and simultaneous (parallel, opposite, consecutive) reactions. Rate of reaction theories (Arrhenius theory, collision theory, the Lindemann mechanism of unimolecular reactions, activated complex theory). Catalysis, kinetic salt effect, chain reaction, photochemical reaction.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK