PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzikální chemie I - MC260P55
Anglický název: Physical Chemistry I
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://prfdec.natur.cuni.cz/~pmc/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Je korekvizitou pro: MC260P56
Je prerekvizitou pro: MC264C45M, MC260C45
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (21.01.2003)
Předmět Fyzikální chemie je rozdělen do dvou kurzů (C260P55 a C260P56). První část (C260P55) je zaměřena na termodynamiku. Nezahrnuje kapitoly o stavbě atomů a molekul, interakci hmoty a záření a stavovém chování látek. S těmito tématy se studenti seznámí v rámci jiných předmětů, především v obecné a anorganické chemii. Kurz rovněž nezahrnuje statistickou termodynamiku.

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Na cvičení se řeší příklady vztahující se k přednášeným tématům.
Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (21.01.2003)

Brdička R., Dvořák J.: Základy fysikální chemie, Academia, Praha 1977

Moore W.J.: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1994

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: ZUSKOVA (22.01.2003)

THERMODYNAMICS

The first law (internal energy, enthalpy, heat capacity). Thermochemistry (enthalpies of physical and chemical changes, Kirchhoff´s law). The second law (entropy, the Gibbs and Helmholtz energies, the statistical entropy). The third law (Nernst heat theorem, third-law entropies). Quantities for description of mixtures (partial molar quantities, chemical potential, fugacity, activity). The thermodynamics of mixing (state mixing functions). Phase equilibria (Gibbs phase rule, Clapeyron and Clausius-Clapeyron equation, Henry's law, Raoult's law, colligative properties, partition equilibrium). Chemical equilibrium (degree of conversion, extent of reaction, the reaction Gibbs energy, equilibrium constant, the van't Hoff equations, equilibrium composition).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK