PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) - MC260P54
Anglický název: General Chemistry
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC260P119
Garant: doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Neslučitelnost : MC260P119, MC280P58, MC280P82
Je neslučitelnost pro: MC260P33, MC280P58, MC260P119
Ve slož. prerekvizitě: MC260P01M, MC260P112
Anotace
Poslední úprava: ZUSKOVA (11.06.2003)
Přednáška "Obecná chemie" má poskytnout základní znalosti nezbytné pro studium dalších chemických disciplín. Výklad je prováděn v základní (v některých kapitolách zjednodušené) podobě, avšak tak, aby studenti pochopili fyzikálně-chemickou podstatu vykládané látky, význam a praktickou použitelnost zavedených veličin a vztahů. Přednáška předpokládá základní znalosti matematiky a chemie na úrovni průměrných středních škol. Přednáška je doplněna cvičením v rozsahu 2 hod. týdně.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (15.09.2017)

J. Vacík:Obecná chemie, SPN 1986

P.W.Atkins: General Chemistry, Oxford University Press 1996

P.Matějka, J.Sedláček, D.Havlíček: Příklady z obecné chemie, Karolinum 1994, 99

VACÍK, Jiří. Obecná chemie. 2. vydání. Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2017, 284 s. ISBN 978-80-7444-050

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. (04.12.2011)

ZÁPOČET

Aktivní účast na hodinách. Splnění dvou průběžných testů minimálně na 60 %.

ZKOUŠKA

Splnění písemné části zkoušky minimálně na 60 %. Prokázání základních znalostí probírané látky a pochopení souvislostí mezi jednotlivými tématy - ústní část zkoušky.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: VOHLIDAL (17.12.2002)

Basic course for the 1st year students of toxikology - lecture and seminary. It provides the most important general chemistry chapters and fundamentals of physical chemistry that are necessary for understanding the basic courses in other chemical disciplines Structure of atoms (nucleus, radioactivity, periodicity, atomic orbitals) and molecules (chemical bond, molecular orbitals). Electric, magnetic and optical properties of compounds and materials (spectroscopy). States of matter (gases, liquids, solids). Chemical kinetics (fundamentals). Equilibrium state and fundamentals of thermodynamics (1st and 2nd laws of thermodynamics, thermochemistry). Phase equilibria (Gibbs phase law, examples of important equilibria). Chemical equilibrium (kinetic approach, Gulberg-Waage law, equilibrium constant and composition - dependence on reaction conditions). Introduction to electrochemistry (electrolytes, dissociation of water, pH, acids and bases - dissociation constant, salts - solubility and hydrolysis, buffers).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK