PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z fyzikální chemie I - MC260C01M
Anglický název: Exercises of Physical Chemistry I
Český název: Cvičení z fyzikální chemie I
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Korekvizity : MC260P01M
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (08.05.2012)
Toto cvičení se nevyučuje jako samostatný předmět. Je doplňkem k předmětu Fyzikální chemie I (b) (MC260P01M) a je rozvrhován následně po jedné vyučovací hodině cvičení tohoto předmětu.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (08.05.2012)

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha

J. Dvořák, R. Brdička: Základy fysikální chemie, Academia, Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (29.06.2023)

AR 23/24

K udělení zápočtu je třeba získat 20 bodů. Body student získává za aktivní účast na cvičení (1 cvičení = 1 bod) a za výsledky ze dvou zápočtových testů. Maximální počet bodů z jednoho testu je 10. Nemá-li student po ukončení semestru potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat až 20 bodů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V zimním semestru ak. r. 20/21

budou cvičení realizována prostřednictvím Google Classroom, konzultace prostřednictvím Google Meet.

Požadavky ke kontrole studia předmětu pro ak. r. 20/21

 V zápočtovém týdnu se uskuteční zápočtový test, jehož forma (presenční/distanční) bude upřesněna. Maximální počet bodů z tohoto testu je 20, pro získání zápočtu je třeba 10 bodů (50 % z maxima).

Výuka cvičení začne probíhat v týdnu od 5. 10. 2020.

 

  

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (14.09.2023)

Příklady z termodynamiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK