PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informatika ve školní praxi - MB180C23
Anglický název: ICT in Schools
Český název: Informatika ve školní praxi
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180C23A
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB180C23A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. (30.09.2020)
Předmět je věnován roli informačních technologií ve školní výuce. Zabývá se teoretickými aspekty technologií ve výuce a hledá smysluplné formy jejich zařazení do výuky přírodovědných předmětů, zejména biologie. Cílem předmětu je rozvinout digitální gramotnost účastníků tak, aby získali kompetence pro distanční výuku, která bude vhodným doplňkem pro prezenční formy, naznačit cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou konkrétních úloh a problémů včetně instrumentace laboratorních úloh; neopomíjí ale ani zamyšlení nad specifiky digitálních technologií z pohledu kognitivního, afektivního a psychomotorického vývoje jedince.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. (30.09.2020)

Alter, A. L., & Tesla, J. (2018). Neodolatelné: vzestup návykových technologií a byznys se závislostí (První vydání). Brno: Host.
GAGE, J. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. London: David Fulton Publis, 2006. 139 pp. ISBN 978-1-84312-262-3
Newport, C. (2016). Hluboká práce: pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě. (K. Ešnerová, Přel.) (Vydání první). V Brně: Jan Melvil Publishing.
Spitzer, M. (2014). Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum (1. vyd). Brno: Host.
Spitzer, M. (2016). Kybernemoc! jak nám digitalizovaný život ničí zdraví. (I. Kratochvílová, Přel.) (První vydání). Brno: Host - vydavatelství, s.r.o.
Wolf, M. (2018). Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World. New York, NY: Harper.
-----
Guru ve škole https://zdroje.guruveskole.cz/category/prirodopis/
3D design Ingenious Kup-Densor  https://www.tinkercad.com/
FB Učitelé přírodovědných předmětů - https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych/about
FB Praktika na dálku https://www.facebook.com/praktika.nadalku
FB Přírodovědci https://www.facebook.com/prirodovedci.cz
Biologie-chemie-zeměpis http://bichez.pedf.cuni.cz/
ČT UčíTelka https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
-----
Ondrej V, Dvorák P. Bioinformatics: A History of Evolution ‚In Silico´. J. Biol. Educ. 2012; 46 (4):252-259.
Offner, S., and Pohlman, R.F. Visualizing Proteins & Their Evolution. Am. Biol. Teach. 2010; 72, 373-376.
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.expasy.ch/prosite/
http://www.attotron.com/cybertory/analysis/seqMassager.htm
http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. (30.09.2020)

- aktivní účast s alespoň 80% docházkou
- zpracování seminární práce
- v případě nutnosti realizovat kurz distanční formou výuky neplatí výše uvedené a požadavky ke kontrole studia jsou stanoveny takto: odevzdat minimálně 80% zadaných týdenních úkolů a účast na alespoň dvou online setkáních v době rozvrhované výuky.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. (11.02.2021)

Předmět je členěn do tří tematických sekcí. První vede k zamyšlení nad rolí technologií ve výuce, neboť syndrom zaměnění prostředku za cíl je pro ICT mimořádně typický. Druhá sekce je věnována obecně použitelným dovednostem "věcí na počítači", třetí pak představuje přímo pro školu vyvíjené nástroje. Elektronické materiály, konkrétní rozložení témat a zadání seminárních prací viz LMS GoogleClassroom https://classroom.google.com/c/NTM5NjY1OTc0NDZa

 • digitální technologie a jejich vliv na žáka
 • prezentační software&dovednosti
 1. lineární a nelineární prezentace, screen-free teaching
 • LearningManagementSystem aneb Moodle není jediný - toto téma je realizováno online formou jako praktická výuka
  1. distanční vzdělávání jako fenomén
  2. technické a kompetenční předpoklady pro úspěšnou distanční výuku
  3. motivace po drátě - specifika distanční výuky v afektivní oblasti
 • práce s interaktivní tabulí - na hraně retro stylu
 • aktivizační technologické prvky - inspiromat aplikací, zejména mobilních
 • bioinformatika aneb biologie skrz klávesnici
 • GIS for dummies
 • instrumentace školního pokusu
  1. black-box sestavy
  2. mobile-first
  3. DIY přístup
  4. remote labs
  5. školní pokus v době koronavirové - metodika školního pokusu v distanční výuce
 • práce s multimédii
  1. video
  2. zvuk
  3. vektory
  4. rastry
 • rozšířená realita
 • self-regulated learning a jeho technologická podpora
 •  

  Výuka v LS 2020/2021 bude zahájena dne 16.2.2021.


  V případě vynucené online/distanční výuky probíhá výuka v rozvrhovaném čase v prostředí GoogleClassroom. Nebude-li možná fyzická účast na prvním setkání v semestru, proběhne toto formou online meetingu k němuž obdrží zapsaní studenti emailem pozvánku. Aktuality a veškeré informace jsou poskytovány v uvedeném kurzu [https://classroom.google.com/c/MjY0NjM2MzQxNjMz?cjc=4kbnqe7]

   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK