PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Souvislá pedagogická praxe z biologie II (pro jednooborové studium) - MB180C09B
Anglický název: Teaching Practice in Biology II (for one-subject study)
Český název: Souvislá pedagogická praxe z biologie II (pro jednooborové studium)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: 0/3 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
RNDr. Irena Chlebounová
Neslučitelnost : MB180C09
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (10.02.2022)
Pedagogická praxe II probíhá jako jeden blok na jedné škole (obvykle na vyšším stupni gymnázia) a zpravidla trvá 4 týdny. Student během praxe
hospituje 8 vyučovacích hodin biologie, vyučuje 24 vyučovacích hodin a 6 hodin praktických cvičení. Z toho může 8 vyučovacích hodin a 2 hodiny praktických cvičení realizovat formou pomocných prací ve výuce nebo formou tandemové výuky ve spolupráci s fakultním učitelem.V případě distanční výuky student pomáhá fakultnímu učiteli s přípravou a realizací online výuky včetně evaluace.

Kromě zapsání předmětu do SISu je třeba přihlásit se na praxi do 15. ledna (pro praxi v letním semestru) nebo do
15. června (pro praxi v zimním semestru) přes přihlašovací tabulku Google Docs sdílenou panem doktorem Jelenem.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (10.02.2022)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

- účast na instruktážní schůzce (před praxemi), reflexní schůzce (po praxích) a zápočtové schůzce (V případě distanční výuky budou vedeny online přes Google Meet)

- včasné odevzdání rozvrhu (poslání do tří dnů Ireně Chlebounové) a dodržení pravidel pro hospitace didaktiků KUDBi

- odevzdání formuláře A+B, C, 2x záznamu z hospitace (na začátku a na konci praxe)

- hospitace předepsaného počtu hodin a odevzdání záznamů z hospitací (náslechových hodin) ke kontrole

- odučení předepsaného počtu vyučovacích hodin: 30 (24 vyučovacích hodin, 6 h laboratorní práce/praktická cvičení), z toho může 8 vyučovacích hodin a 2 hodiny praktických cvičení realizovat formou pomocných prací ve výuce nebo formou tandemové výuky ve spolupráci s fakultním učitelem

- odevzdání kompletních příprav vyučovacích hodin včetně pracovních listů, testů, her, prezentací (v elektronické verzi) atd. (přípravy musí obsahovat všechny náležitosti) ke kontrole; tj. pokud v přípravě píšete, že jste ve VH použili prezentaci - dostanu ji na CD, pokud pracovní list - bude vytištěn a součást materiálů, pokud jste si dělali zvlášť odborné poznámky - budou přiloženy atd. Každá odučená hodina bude ohodnocena studentem a fakultním učitelem.

- vyplnění elektronického reflexního dotazníku (do týdne po skončení praxí)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v letním semestru vyplňte do 15.1. tabulku (přihlašování) sdílenou panem doktorem Jelenem na odkazu v prostředí Moodle (předmět Pedagogická praxe výstupová, heslo: PPV).
Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v zimním semestru vyplňte do 15.6. tabulku (přihlašování) sdílenou panem doktorem Jelenem na odkazu v prostředí Moodle (předmět Pedagogická praxe výstupová, heslo: PPV).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK