PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Souvislá ped. praxe z biologie II - MB180C09
Anglický název: Teaching practice in biology II
Český název: Souvislá ped. praxe z biologie II
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: moodle (dl2.cuni.cz) název kurzu: Pedagogická praxe výstupová,
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Irena Chlebounová
Vyučující: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
RNDr. Irena Chlebounová
RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Mgr. Jana Poupová, Ph.D.
RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB180C09B, MB180C09A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)
Pedagogická praxe II probíhá jako jeden blok na jedné škole a zpravidla trvá 4 týdny. Student během praxe hospituje 4-6 vyučovacích hodin biologie, vyučuje 15 vyučovacích hodin a 4 hodiny laboratorních prací. V případě distanční výuky pomáhá fakultnímu učiteli s přípravou a realizací online hodin.

Kromě zapsání předmětu do SISu je třeba přihlásit se na praxi do 15. ledna (pro praxi v letním semestru) nebo do 15. června (pro praxi v zimním semestru) přes přihlašovací tabulku Google Docs sdílenou dr. Jelenem. Podrobné informace k praxím najdete v Moodlu Pedagogická praxe výstupová (klíč pro přihlášení: PPV) nebo v Google Classdroom (https://classroom.google.com/u/0/c/MTc3MzE0MTI5NDM2).
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

- účast na instruktážní schůzce (před praxemi), reflexní schůzce (po praxích) a zápočtové schůzce (V případě distanční výuky bude schůzka vedena online).

- včasné odevzdání rozvrhu (poslání mailem Ireně Chlebounové do tří dnů od začátku praxe) a dodržení pravidel pro hospitace didaktiků KUDBi

- odevzdání formuláře A+B, C

- hospitace předepsaného počtu hodin a odevzdání záznamů z hospitací (náslechových hodin) ke kontrole

- odučení předepsaného počtu hodin: 19 (15 vyučovacích hodin, 4 h laboratorní práce/praktická cvičení)

- odevzdání kompletních příprav včetně pracovních listů, testů, her, prezentací atd. (přípravy musí obsahovat všechny náležitosti) ke kontrole; tj. pokud v přípravě píšete, že jste ve VH použili prezentaci - dostanu ji na CD, pokud pracovní list - bude vytištěn a součást materiálů, pokud jste si dělali zvlášť odborné poznámky - budou přiloženy atd. Každá hodina bude zhodnocena fakultním učitelem a studentem. Lze odevzdat elektronicky.

- vyplnění elektornického reflexního dotazníku (do týdne po skončení praxí)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v letním semestru vyplňte do 15.1. tabulku (přihlašování) sdílenou dr. Jelenem. 
Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v zimním semestru vyplňte do 15.6. tabulku (přihlašování) sdílenou dr. Jelenem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK