PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Souvislá pedagogická praxe z biologie I (pro dvouoborové studium) - MB180C08A
Anglický název: Teaching Practice in Biology I (for two-subject study)
Český název: Souvislá pedagogická praxe z biologie I (pro dvouoborové studium)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2 [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Irena Chlebounová
RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB180C08
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)
Pedagogická praxe I probíhá jako jeden blok na jedné škole a zpravidla trvá 4 týdny. Student během praxe
hospituje 4-6 vyučovacích hodin biologie, vyučuje 15 vyučovacích hodin, 2 hodiny laboratorních prací a vede
exkurzi. V případě distanční výuky pomáhá fakultnímu učiteli s přípravou a realizací online výuky.

Kromě zapsání předmětu do SISu je třeba přihlásit se na praxi do 15. ledna (pro praxi v letním semestru) nebo do
15. června (pro praxi v zimním semestru) přes přihlašovací tabulku Google Docs sdílenou dr. Jelenem. Podrobné informace najdete v prostředí Moodle kurzu
Pedagogická praxe výstupová (klíč pro přihlášení: PPV) a v Google Classroom (https://classroom.google.com/u/0/c/MTc3MzE0MTI5NDM2).
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

- účast na instruktážní schůzce (před praxemi), reflexní schůzce (po praxích) a zápočtové schůzce (V případě distanční výuky budou scvhůzky vedeny online v Google Meet)

- včasné odevzdání rozvrhu (emailem Ireně Chlebounové) a dodržení pravidel pro hospitace didaktiků KUDBi

- odevzdání formuláře A+B, C, 2x hospitačního záznamu (ze začátku a z konce praxe)

- hospitace předepsaného počtu hodin a odevzdání záznamů z hospitací (náslechových hodin) ke kontrole

- odučení předepsaného počtu hodin: 18 (15 vyučovacích hodin, 2 h laboratorní práce/praktická cvičení), 1 exkurze

- odevzdání kompletních příprav vyučovacích hodin včetně pracovních listů, testů, her, prezentací atd. (přípravy musí obsahovat všechny náležitosti) ke kontrole; tj. pokud v přípravě píšete, že jste ve VH použili prezentaci - dostanu ji na CD, pokud pracovní list - bude vytištěn a součást materiálů, pokud jste si dělali zvlášť odborné poznámky - budou přiloženy atd. Každá odučená hodina bude ohodnocena studentem a fakultním učitelem. Lze odevzdat elektronicky.

- vedení biologické / přírodovědné exkurze a odevzdání podkladů k exkurzi včetně přípravy na exkurzi, trasy, pracovních listů a hodnocení ke kontrole

- vyplnění elektronického reflexního dotazníku (do týdne po skončení praxí)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v letním semestru vyplňte do 15.1. tabulku (přihlašování) sdílenou panem doktorem Jelenem na odkazu v prostředí Moodle (předmět Pedagogická praxe výstupová, heslo: PPV).
Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v zimním semestru vyplňte do 15.6. tabulku (přihlašování) sdílenou panem doktorem Jelenem na odkazu v prostředí Moodle (předmět Pedagogická praxe výstupová, heslo: PPV).

Nutnou podmínku pro nástup na praxi I je absolvování náslechové praxe (pokud máte tuto povinnost ve svém studijním plánu)!!!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK