PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Souvislá ped. praxe z biologie I - MB180C08
Anglický název: Teaching practice in biology I
Český název: Souvislá ped. praxe z biologie I
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 [týdny/semestr]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: moodle (dl2.cuni.cz) název kurzu: Pedagogická praxe výstupová,termín praxí v LS 2015: 29.3.2015 - 22.4.2015
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Irena Chlebounová
Je neslučitelnost pro: MB180C08B, MB180C08A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)
Pedagogická praxe I probíhá jako jeden blok na jedné škole a zpravidla trvá 4 týdny. Student během praxe hospituje 4-6 vyučovacích hodin biologie, vyučuje 15 vyučovacích hodin, 2 hodiny laboratorních prací a vede exkurzi. Při distanční výuce se může student zapojit do online výuky, využít možnosti doučování. Aktuální informace (i prostor pro dotazy) jsou v Google Classroom.

Kromě zapsání předmětu do SISu je třeba přihlásit se na praxi do 15. ledna (pro praxi v letním semestru) nebo do 15. června (pro praxi v zimním semestru) přes přihlašovací tabulku Google Docs sdílenou dr. Jelenem. Podrobné informace najdete v prostředí Moodle kurzu Pedagogická praxe výstupová (klíč pro přihlášení: PPV).
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

- účast na instruktážní schůzce (před praxemi), reflexní schůzce (po praxích) a zápočtové schůzce (v případě distanční výuky mohou být vedeny online)

- včasné odevzdání rozvrhu Ireně Chlebounové a dodržení pravidel pro hospitace didaktiků KUDBi

- odevzdání formuláře A+B, C

- hospitace předepsaného počtu hodin a odevzdání záznamů z hospitací (náslechových hodin) ke kontrole (lze i elektronicky)

- odučení předepsaného počtu hodin: 18 (15 vyučovacích hodin, 2 h laboratorní práce/praktická cvičení, 1 exkurze)

- odevzdání kompletních příprav včetně pracovních listů, testů, her, prezentací (vždy nahraných na CD/DVD) atd. (přípravy musí obsahovat všechny náležitosti) ke kontrole; tj. pokud v přípravě píšete, že jste ve VH použili prezentaci - dostanu ji na CD, pokud pracovní list - bude vytištěn a součást materiálů, pokud jste si dělali zvlášť odborné poznámky - budou přiloženy atd. Každá příprava bude ohodnocena fakultním učitelem i studentem (skutečný průběh hodiny)

- vedení biologické / přírodovědné exkurze a odevzdání podkladů k exkurzi včetně přípravy na exkurzi, trasy, pracovních listů a hodnocení ke kontrole

- vyplnění elektronického reflexního dotazníku (do týdne po skončení praxí)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v letním semestru vyplňte do 15.1. tabulku (přihlašování) sdílenou dr. Jelenem. 
Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v zimním semestru vyplňte do 15.6. tabulku (přihlašování) sdílenou dr. Jelenem.

Nutnou podmínku pro nástup na praxi I je absolvování náslechové praxe (pokud máte tuto povinnost ve svém studijním plánu)!!!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK