PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení ze zoologie - MB170T24
Anglický název: Field course in zoology
Český název: Terénní cvičení ze zoologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Organismy
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (21.03.2019)
Studenti zapsaní na Terénní cvičení ze zoologie (MB170T24) si mohou vybrat jednu ze tří nabízených možností, kde se terénního cvičení zúčastní:

1. Lednicko-valtický areál a na Pálava - je určeno především (nikoliv však pouze) vážným zájemcům o studium terénních a systematických oborů. U ostatních studentů je předpokládaný zápal a vůle poznávat zajímavosti naší fauny. V rámci cvičení se seznámíte s faunou a biotopy jedné z biologicky nejbohatších a nejrozmanitějších oblastí České
republiky, včetně návštěvy CHKO Pálava. Exkurze nabízí kromě tradičních (a povinných) denních bloků i volitelný večerní přírodovědný (odchyt ptáků, netopýrů, hmyzu).

2. Okolí terénní stanice Ruda (CHKO Třeboňsko) - exkurze jsou organizovány s důrazem na poznání nejen běžně se vyskytujících živočichů, ale také zvířeny typické pro třeboňskou pánev. Během jednodenních výletů se seznámíte s různými typy biotopů CHKO Třeboňsko, včetně například reliktní písečné duny u Vlkova. V rámci exkurzí vám
představíme nejrůznější druhy bezobratlých živočichů (včetně například dobrovolného nahlédnutí do úžasného proskleného včelího úlu s podrobným výkladem o biologii včely medonosné), z blízka se seznámíte s místními druhy ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Během exkurze se ponejvíce v okolí terénní stanice budete mít možnost několikrát
přímo účastnit odchytu ptáků do sítí, drobných zemních savců či nočního hmyzu na světelný lapač.

3. Lokality v okolí Prahy - první tři dny se věnujeme fauně bezobratlých, další dva dny obratlovcům. Cvičení zahrnuje návštěvu biologicky rozmanitých lokalit v okolí Prahy, uvidíme faunu stojatých i tekoucích vod, lužního lesa, potoční nivy, teplých hájů, suťových lesů i skalních stepí. Tento turnus je tedy vhodný pro studenty, kteří z nějakého důvodu
nemohou odjet na celý týden mimo Prahu.

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast a úspěšné přezkoušení z demonstrovaných organismů.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (10.04.2012)

Buchar,J., Ducháč, V., Hůrka, K., Lellák, J., 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia Praha

Hanzák, J., Halík, L., Mikulová M., 1973. Světem zvířat. V. ( 1.) Bezobratlí, Albatros Praha.

Hanzák, J., Moucha, J., Zahradník, J.,1973. Světem zvířat. V. (2.) Bezobratlí (Hmyz),Albatros Praha.

Hůrka, K., Čepická, A., 1978. Rozmnožování a vývoj hmyzu.SPN Praha

Motyčka, V., Roller, Z., 2001. Bezobratlí 1. In Svět zvířat X. Anděra,M. (ed), Albatros

Macek, J., 2001. Bezobratlí 2 (Hmyz). In Svět zvířat. X. Anděra,M. (ed), Albatros

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (10.04.2012)

Uděluje se zápočet na základě aktivní účasti a znalostí načerpaných během cvičení v terénu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (10.04.2012)

Význační zástupci fauny navštívených biotopů a v nich zahrnutých ekosystémů s přihlédnutím k jejich ekologii a biologii. Obsah by měl tvořit nadstavbu předchozí výuky bakalářské, tuto hlouběji detailizovat. Studenti se mají seznámit v praxi také s použitými metodami sběru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK