PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení ze zoologie pro učitele - MB170T12
Anglický název: Field course in zoology for teachers
Český název: Terénní cvičení ze zoologie pro učitele
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB170T24
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D.
RNDr. David Král, Ph.D.
Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Neslučitelnost : MB170T24
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Šípek, Ph.D. (13.03.2023)
Studenti zapsaní na Terénní cvičení ze zoologie (MB170T12 a MB170T24) si mohou vybrat jednu ze tří nabízených možností,
kde se terénního cvičení zúčastní. Upozorňujeme, že studenti si hradí náklady na stravu, ubytování i dopravu.

V letošním roce se bude cvičení konat od neděle 21.5 do pátku 26.5.2023


1. Lednicko-valtický areál a na Pálava - je určeno především (nikoliv však pouze) vážným zájemcům o studium
terénních a systematických oborů. U ostatních studentů je předpokládaný zápal a vůle poznávat zajímavosti naší
fauny. V rámci cvičení se seznámíte s faunou a biotopy jedné z biologicky nejbohatších a nejrozmanitějších oblastí
České
republiky, včetně návštěvy CHKO Pálava. Exkurze nabízí kromě tradičních (a povinných) denních bloků i volitelný
večerní přírodovědný (odchyt ptáků, netopýrů, hmyzu). Účastníci si hradí náklady na ubytování ve výši 250 Kč/noc.

2. Okolí terénní stanice Ruda (CHKO Třeboňsko) - exkurze jsou organizovány s důrazem na poznání nejen běžně
se vyskytujících živočichů, ale také zvířeny typické pro třeboňskou pánev. Během jednodenních výletů se
seznámíte s různými typy biotopů CHKO Třeboňsko, včetně například reliktní písečné duny u Vlkova. V rámci
exkurzí vám
představíme nejrůznější druhy bezobratlých živočichů (včetně například dobrovolného nahlédnutí do úžasného
proskleného včelího úlu s podrobným výkladem o biologii včely medonosné), z blízka se seznámíte s místními
druhy ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Během exkurze se ponejvíce v okolí terénní stanice budete mít
možnost několikrát
přímo účastnit odchytu ptáků do sítí, drobných zemních savců či nočního hmyzu na světelný lapač. Účastníci si hradí náklady na ubytování ve výši 220 Kč/noc. Alternativně je možno přespat před terénní stanicí Ruda ve vlastních stanech.

3. Lokality v okolí Prahy - první tři dny se věnujeme fauně bezobratlých, další dva dny obratlovcům. Cvičení
zahrnuje návštěvu biologicky rozmanitých lokalit v okolí Prahy, uvidíme faunu stojatých i tekoucích vod, lužního
lesa, potoční nivy, teplých hájů, suťových lesů i skalních stepí. Tento turnus je tedy vhodný pro studenty, kteří z
nějakého důvodu
nemohou odjet na celý týden mimo Prahu.

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast a úspěšné přezkoušení z demonstrovaných organismů.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (21.03.2019)

Buchar,J., Ducháč, V., Hůrka, K., Lellák, J., 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia Praha

Hanzák, J., Halík, L., Mikulová M., 1973. Světem zvířat. V. ( 1.) Bezobratlí, Albatros Praha.

Hanzák, J., Moucha, J., Zahradník, J.,1973. Světem zvířat. V. (2.) Bezobratlí (Hmyz),Albatros Praha.

Hůrka, K., Čepická, A., 1978. Rozmnožování a vývoj hmyzu.SPN Praha

Motyčka, V., Roller, Z., 2001. Bezobratlí 1. In Svět zvířat X. Anděra,M. (ed), Albatros

Macek, J., 2001. Bezobratlí 2 (Hmyz). In Svět zvířat. X. Anděra,M. (ed), Albatros

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (21.03.2019)

Uděluje se zápočet na základě aktivní účasti a znalostí načerpaných během cvičení v terénu.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (21.03.2019)

Význační zástupci fauny navštívených biotopů a v nich zahrnutých ekosystémů s přihlédnutím k jejich ekologii a biologii. Obsah by měl tvořit nadstavbu předchozí výuky bakalářské, tuto hlouběji detailizovat. Studenti se mají seznámit v praxi také s použitými metodami sběru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK