PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ekologie - MB170P75
Anglický název: Ecology
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB160P08
Je neslučitelnost pro: MB160P08
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylaby2012.pdf Syllabus přednášek Lindy Nedbalové prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
stáhnout syllabyTH2012.zip Syllaby přednášek Tomáše Herbena prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: VSACH (13.04.2005)
Definice a vymezení ekologie. Abiotické a biotické faktory, podmínky a zdroje. Základní rozdíly mezi terestrickými a vodními ekosystémy. Limity tolerance, optimum, ekologická nika. Populace: definice, mortalita a natalita závislá na hustotě, růst a jeho regulace, modely růstu populace s přerušovaným/kontinuálním rozmnožováním. Zdroje, jejich využití, pojem rovnováhy. Kompetice, predace a mutualismus. Společenstvo: druhová rozmanitost, stabilita, role disturbance, sukcese, osidlování ostrovů, role zásobníku druhů. Ekosystém: tok energie, trofická struktura, účinnost transformace, primární produkce, sekundární produkce, dekomposice, koloběh hmoty (uhlík, dusík, fosfor, těžké kovy, organické kontaminanty prostředí). Člověk a biosféra: změny globální lidské populace, zdroje, dodatková energie.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (21.02.2014)

Základní literatura v češtině:

BEGON M., TOWNSEND C.R., HARPER J.L. 2010: Základy ekologie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. Shrnující přehledová knižka, obsahující všechny základní oblasti ekologie. Je stručným výtahem z následující knihy.

BEGON M., HARPER J.L., TOWNSEND C.R. 1997: Ekologie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. Důkladná učebnice (ale v detailech už trochu zastaralá - ne ve faktech, ale spíš v důrazech).

STORCH D., MIHULKA S. 2000: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha. Čtivá, ale nepovrchní kniha dvojice českých autorů. Moc pěkná. Jejím jediným nedostatkem je obtížnější dostupnost.

TKADLEC E. 2008: Populační ekologie. Portál, Praha. Vynikající kniha domácí produkce - krom vlastní ekologie populací obsahuje i části věnované interakcím mezi populacemi.

Starší české učebnice (k případné konzultaci) jsou:

ODUM E.P. 1977: Základy ekologie. Academia, Praha.
LOSOS B. 1984: Ekologie živočichů. SPN, Praha.
SLAVÍKOVÁ J. 1986: Ekologie rostlin. SPN, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (14.02.2012)

Písemná zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (10.02.2014)

viz přiložené soubory.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK