PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Ichtyologie - MB170P38
Anglický název: Ichthyology
Český název: Ichtyologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB170P123
Vysvětlení: nahrazen MB170P123
Garant: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB170P123
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (29.03.2019)
Evoluce ryb a rybovitých obratlovců, tj. bezčelistnatců (Agnatha), paryb (Chondrichthyes), násadcoploutvých
(Sarcopterygii) a paprskoploutvých (Actinopterygii). Diverzita jednotlivých skupin, evoluční vztahy, hlavní aspekty
jejich biologie, ekologie a systematiky. Pro podrobnější členění přednášek prosím nahlédněte do stručného
sylabu.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (08.10.2017)

Moyle & Cech. 2003. Fishes: An Introduction to Ichthyology (5th Edition). Pearson Publisher. ISBN: 0131008471

Helfman, Collette, Facey & Bowen. 2009. The Diversity of Fishes Biology, Evolution, and Ecology. Second edition. Wiley-Blackwell. ISBN: 978-1-4051-2494-2

(může být poskytnuta v pdf na vyžádání)

Nelson, J. S., Grande, T. C., & Wilson, M. V. (2016). Fishes of the World. John Wiley & Sons. ISBN: 111834233X

(může být poskytnuta v pdf na vyžádání)

Betancur-R, R., Wiley, E. O., Arratia, G., Acero, A., Bailly, N., Miya, M., ... & Ortí, G. (2017). Phylogenetic classification of bony fishes. BMC evolutionary biology, 17(1), 162. (aktuální verze systematiky)

FishBase databáze: http://fishbase.org/search.php

Eshmeyerův katalog systematiky: http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.asp  

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (08.10.2017)

Zkouška bude písemná, vyžaduje se znalost probrané látky dostupné v poskytnutých prezentacích. Součástí zkoušky bude i poznávačka vybraných zástupců, kteří budou probráni v praktiku. Praktikum bude probíhat jednak blokově v termínu dle dohody. Dále pak ve formě účasti na výlovu rybníka (organizováno Dr. Švátorou) + praktické demonstraci ulovených druhů ryb. 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (08.10.2017)

1) Evoluce ryb, fylogeneze, nová taxonomie. Ryba: anatomie, ploutve, otolity, šupiny, osmoregulace, plynový měchýř. Evoluční trendy.

2) Bezčelistnatci

3) Paryby - Chondrichthyes

4) Úsvit paprskoploutvých: bichiři + jeseteři

5) Kostlíni (Lepisosteiformes) a kaprouni (Amiiformes); rozmach paprskoploutvých ryb – diversifikace Teleostei – Elopomorpha, Osteoglossomorpha

6) Otomorpha - ryby které slyší: Clupeomorpha – život v pelagiálu. Ostariophysi – dominance sladkovodních habitatů. Speciace a hybridizace.

7) Hlubokomořské ryby – život v extrémních podmínkách (napříč řády Anguilliformes, Argentiniformes, Gadiformes, Stomiatiformes, Myctophiiformes, Beryciformes, Lophiiformes)

8) Esociformes a Salmoniformes - migrace ryb a predátorské strategie.

9) Druhově nejbohatší linie obratlovců: Acanthomorpha: Paracanthopterygii - tresky (Gadiformes) + Percomorpha I: hrujovci (Ophidiiformes), žabohlaví (Batrachoidiformes) - zvuky!, hlaváči (Gobiiformes) + lezci, jehly (Syngnathiformes), makrely (Scombriformes)

10) Percomorpha II: Ovalentaria - ryby s lepivými jikrami a péčí o potomstvo. Slizouni (Blenniiformes); jehlotvární (Beloniformes); sapíni (Pomacentridae), cichlidy (Cichlidiformes), Cypridontiformes - živorodost

11) Percomorpha III: Eupercaria - pyskouni, mořani, čtverzubci a ostnoploutví (Perciformes) s. stricto - okouni, vranky (speciace v Bajkalu), koljušky (paralelní mořské vs. sladkovodní, bentické vs. limnetické), Antarktické ledovky (extrémní habitat).

12) Násadcoploutví (Sarcopterygii): bahníci + latimérie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK