PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z morfologie živočichů - MB170C46A
Anglický název: Morphology of animals
Český název: Praktikum z morfologie živočichů
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [DS]
Počet míst: 240
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
Korekvizity : MB170P46
Neslučitelnost : MB170C46
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (14.02.2023)
Pitevní praktikum k přednášce Morfologie živočichů (MB170P46). Praktické seznámení s technikami anatomické pitvy a s morfologickými specifikami orgánových systému modelových zástupců ryb, obojživelníků, ptáků a savců. Není doporučeno bez souběžného zápisu přednášek.
Do jednotlivých paralelek pro rok 2023 se zapisujte ve sdílené tabulce: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ed8THaNAzqflVzirBsGSOiWI9GiuvljS/edit?usp=sharing&ouid=106172461631366370843&rtpof=true&sd=true
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (29.01.2017)

Sigmund, L., Bajtlerová, P., 1990: Pitevní a osteologické praktikum obratlovců. SPN, Praha.

Skripta jsou dostupná po celou dobu praktik, v knihovně a ve formátu pdf ke stažení na Moodlu (kurz:MB170C46A)

V Moodlu naleznete i další výukové meteriály (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=451)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (14.02.2022)
K zápočtu je nutná aktivní účast na praktiku (celkem 16 vyučovacích hodin). Během praktika bude nutné vyplnit protokoly, které budou na závěr  každého bloku kontrolovány vyučujícími.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (29.01.2017)
Seznámení se základními pravidly anatomické pitvy 
Anatomie ryby
Anatomie žáby
Anatomie slepice/holuba
Anatomie potkana
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK