PředmětyPředměty(verze: 894)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Praktikum z morfologie živočichů - MB170C46A
Anglický název: Morphology of animals
Český název: Praktikum z morfologie živočichů
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: 284
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Korekvizity : MB170P46
Neslučitelnost : MB170C46
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (14.02.2021)
Pro účast na praktikách v LS 2020/2021 se prosím zapisujte do tabulky (link vložím, až to bude aktuální).
Předmět bude probíhat podle aktuální epidemiologické situace. Snaha bude udělat vše prezenčně, ale není jisté, jestli to bude možné v plném rozsahu. V případě nutnosti distanční výuky bude probíhat v platformě MS Teams.

Pitevní praktikum k přednášce Morfologie živočichů (MB170P46). Praktické seznámení s technikami anatomické pitvy a s morfologickými specifikami orgánových systému modelových zástupců ryb, obojživelníků, ptáků a savců. Není doporučeno bez souběžného zápisu přednášek.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (29.01.2017)

Sigmund, L., Bajtlerová, P., 1990: Pitevní a osteologické praktikum obratlovců. SPN, Praha.

Skripta jsou dostupná po celou dobu praktik, v knihovně a ve formátu pdf ke stažení na Moodlu (kurz:MB170C46A)

V Moodlu naleznete i další výukové meteriály (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=451)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (14.02.2021)
K zápočtu je nutná aktivní účast na praktiku (celkem 16 vyučovacích hodin). Během praktika bude nutné vyplnit protokoly, které budou na závěr  každého bloku kontrolovány vyučujícími.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (29.01.2017)
Seznámení se základními pravidly anatomické pitvy 
Anatomie ryby
Anatomie žáby
Anatomie slepice/holuba
Anatomie potkana
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK