PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Praktikum z morfologie živočichů - MB170C46A
Anglický název: Morphology of animals
Český název: Praktikum z morfologie živočichů
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Korekvizity : MB170P46
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (03.02.2020)
Pro účast na praktikách v LS 2019/202 se prosím zapisujte na https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C9XNaynyINupI8woMASx_jmLCxvmK-LZJm6ybeD5BYc/edit?usp=sharing

Pitevní praktikum k přednášce Morfologie živočichů (MB170P46). Praktické seznámení s technikami anatomické pitvy a s morfologickými specifikami orgánových systému modelových zástupců ryb, obojživelníků, ptáků a savců. Není doporučeno bez souběžného zápisu přednášek.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (29.01.2017)

Sigmund, L., Bajtlerová, P., 1990: Pitevní a osteologické praktikum obratlovců. SPN, Praha.

Skripta jsou dostupná po celou dobu praktik, v knihovně a ve formátu pdf ke stažení na Moodlu (kurz:MB170C46A)

V Moodlu naleznete i další výukové meteriály (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=451)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (29.01.2017)

K zápočtu je nutná aktivní účast na praktiku (celkem 16 vyučovacích hodin). Během praktika bude nutné vyplnit protokoly, které budou na závěr  každého bloku kontrolovány vyučujícími.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (29.01.2017)
Seznámení se základními pravidly anatomické pitvy 
Anatomie ryby
Anatomie žáby
Anatomie slepice/holuba
Anatomie potkana
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK