PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z morfologie živočichů - MB170C46
Anglický název: Morphology of animals
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [DS]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Miroslav Švátora, CSc.
Je neslučitelnost pro: MB170C46A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (24.02.2011)
Pitevní praktikum k přednášce Morfologie živočichů (MB170P46). Praktické seznámení s technikami anatomické pitvy a specifikami morfologie základních orgánových systému modelových zástupců ryb, obojživelníků, ptáků a savců. Není doporučeno bez souběžného zápisu MB170P46.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (24.02.2011)

Sigmund, L., Bajtlerová, P., 1990: Pitevní a osteologické praktikum obratlovců. SPN, Praha

KARDONG, K.V., 1995: Vertebrates. Comparative anatomy, function, evolution.

  • Wm.C. Brown Publishers.

JARVIK, E., 1980: Basic Structure and Evolution of Vertebrates. - Academic Press.

KÜKENTHAL, W. a M. RENNER, 1978: Leitfaden für das Zoologische Praktikum. 17. vydání. - VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.

ROMER, A.S. a T.S. PARSONS, 1977: The Vertebrate Body. - W.B. Sounders Company.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (05.12.2011)

Zkouška je ústní. Bude vyžadována znalost látky, která byla presentována na praktických cvičeních.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (24.02.2011)

Practical study of basic morphology and anatomy of four groups of vertebrates : fishes, amphibians, birds and mammals

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK