PředmětyPředměty(verze: 894)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Praktikum ze zoologie obratlovců - MB170C13B
Anglický název: Zoology of Vertebrates
Český název: Praktikum ze zoologie obratlovců
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Toto turnusové cvičení je rozšířením předmětu MB170P13B.Je tez soucasti predmetu MB170P13A
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB170P13A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D. (10.05.2021)
Turnusové praktické cvičení k přednášce Zoologie obratlovců. Toto praktikum je i součástí přednášky MB170P13A.
Toto praktikum proběhne online formou. Veškeré materiály a pokyny jsou zveřejněny na Moodle (link https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=449).


Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (18.02.2021)

Gaisler J. (1983): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 534 str.

Pough F. H., Ch. M. Janis, J. B. Heiser (2005): Vertebrate life. 7th Ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc., 684 pp.

Roček Z. (2002): Historie obratlovců. Praha: Academia, 512 str.

Sigmund L., V. Hanák, O. Pravda (1992): Zoologie strunatců. Praha: Universita Karlova, 501 str.

Gaisler J., Zima J. (2007): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 692 str.

 

Prezentace k praktiku lze najít na https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=449

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (28.04.2021)

Zápočet bude udělován za aktivní účast na praktiku a znalost látky prezentováné na praktických cvičeních.

Toto praktikum proběhne v akademickém roce 2020/21 online formou. Veškeré materiály a pokyny budou zveřejněny v týdnu od 3.5. a budou také oznámeny termíny udělování zápočtů a online konzultací.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (18.02.2021)

Praktikum, členěné do čtyř půldenních tematických bloků, rozšiřuje tematický rozvrh přednášky důrazem na zevrubné seznámení s jednotlivými formami evropské fauny obratlovců, standardními determinačními postupy a hodnocením přirozené biodiversity jednotlivých skupin.

Zvláštní pozornost je věnována evropským zástupcům vybranych skupin
- Petromyzontida
- Actinopterygii
- Amphibia
- Reptilia
- Aves
- Mammalia

Praktické úkoly praktika se odvíjí od těchto cílů.

Prezentace k praktiku lze najít na Moodlu: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=449

                              

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK