PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Praktikum ze zoologie obratlovců - MB170C13B
Anglický název: Zoology of Vertebrates
Český název: Praktikum ze zoologie obratlovců
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Toto turnusové cvičení je rozšířením předmětu MB170P13B.Je tez soucasti predmetu MB170P13A
Garant: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: MB170P13A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (07.05.2020)
Turnusové praktické cvičení k přednášce Zoologie obratlovců. Na praktikum se zapisujte v tabulce na odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Lch-rwUnZE-PSzuM3eb_Pf-zQ8IO4efpd0QzkiK8Js/edit?usp=sharing
Toto praktikum je i součástí přednášky MB170P13A.


Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (19.04.2012)

Gaisler J. (1983): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 534 str.

Pough F. H., Ch. M. Janis, J. B. Heiser (2005): Vertebrate life. 7th Ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc., 684 pp.

Roček Z. (2002): Historie obratlovců. Praha: Academia, 512 str.

Sigmund L., V. Hanák, O. Pravda (1992): Zoologie strunatců. Praha: Universita Karlova, 501 str.

Gaisler J., Zima J. (2007): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 692 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (21.02.2018)

Zápočet bude udělován za aktivní účast na praktiku a znalost látky prezentováné na praktických cvičeních.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (23.09.2014)

Praktikum, členěné do čtyř půldenních tematických bloků, rozšiřuje tematický rozvrh přednášky důrazem na zevrubné seznámení s jednotlivými formami evropské fauny obratlovců, standardními determinačními postupy a hodnocením přirozené biodiversity jednotlivých skupin.

Zvláštní pozornost je věnována evropským zástupcům vybranych skupin
- Petromyzontida
- Actinopterygii
- Amphibia
- Reptilia
- Aves
- Mammalia

Praktické úkoly praktika se odvíjí od těchto cílů.

další informace na: http://www.zoology.cz/foto/displayimage.php?album=5&pos=-258 

                              http://vertebrata.natur.cuni.cz/for-students-in-czech-/materialy-k-prednaskam/ 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK