PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Zoologie obratlovců - MB170P13B
Anglický název: Zoology of Vertebrates
Český název: Zoologie obratlovců
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout nova-fylogeneze-paprskoploutvych-ryb.pdf Rybí fylogeneze 1 RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout Paryby - Chondrichthyes.pdf Paryby Chondrichthyes RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout Ryby.pdf Ryby RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout Sarcopterygi.pdf Sarcopterygi RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout skryta-rozmanitost-pod-vodni-hladinou-evoluce-druh.pdf Fylogeneze ryb II RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: SVATORA (29.04.2002)
Úvod do systému obratlovců, včetně ostatních skupin kmene Chordata.
U jednotlivých skupin probírána morfologická stavba, fylogeneze, ekologie
a geografické rozšíření. Zvláštní pozornost je věnována středoevropským
zástupcům jednotlivých skupin obratlovců.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (05.12.2011)

Gaisler J. (1983): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 534 str.

Pough F. H., Ch. M. Janis, J. B. Heiser (2005): Vertebrate life. 7th Ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc., 684 pp.

Roček Z. (2002): Historie obratlovců. Praha: Academia, 512 str.

Sigmund L., V. Hanák, O. Pravda (1992): Zoologie strunatců. Praha: Universita Karlova, 501 str.

Gaisler J., Zima J. (2007): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 692 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (02.12.2011)

Zkouška je ústní. Její součástí je také poznávání důležitých zástupců naší a světové fauny.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (22.09.2014)

1) Základní informace o rozvrhu přednášky, turnusovém cvičení a navazujících terenních exkurzích. Doporučená literatura, informace o zkoušce. Stručná charakteristika kmene strunatců (Chordata), konodonti (Conodontochordata), sumky (Ascidiacea). Základní rozdíly mezi fylogenetickým (kladistickým) a tradičním systémem strunatců.
2) Salpy (Thaliacea), vršenky (Copelata), kopinatci (Cephalochordata). Stručná informace o pojetí druhu ve smyslu biospecies.
3) Stručná charakteristika podkmene obratlovců. Štítnatci (Ostracodermi), sliznatky (Myxini), mihule (Petromyzones).
4) Příčnoústí (Chondrichthyes) - základní charakteristika, systém, ekologie.
5) Ryby (Pisces) - základní charakteristika, systém.
6) Ekologie ryb.
7) Přechod obratlovců na souš. Obojživelníci (Amphibia).
8) Vznik amniot. Plazi (Reptilia) - srovnání fylogenetického a tradičního pojetí jejich systematiky. Nejdůležitější fossilní skupiny plazů.
9) Recentní plazi, systém, ekologie a rozšíření.
10) Ptáci (Aves) - základní charakteristika, fylogeneze, systém.
11) Ekologie a rozšíření nejdůležitějších ptačích skupin.
12) Savci (Mammalia) - základní charakteristika, fylogeneze, systém.
13) Ekologie a rozšíření jednotlivých skupin savců.

  Další informace najdete na webových stránkách:

http://vertebrata.natur.cuni.cz/for-students-in-czech-/materialy-k-prednaskam/

http://www.zoology.cz/foto/displayimage.php?album=5&pos=-258

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK