PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zoologie obratlovců - MB170P13B
Anglický název: Zoology of Vertebrates
Český název: Zoologie obratlovců
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout nova-fylogeneze-paprskoploutvych-ryb.pdf Rybí fylogeneze 1 RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout Ptáci 1.pdf Ptáci - úvod RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout Ptáci 2.pdf Ptáci 2 - systém I RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout Ptáci 3.pdf Ptáci 3 - systém II RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout SAVCI 1.pdf Savci 1 RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
stáhnout SAVCI_2.pdf Savci 2 RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
stáhnout SAVCI_3.pdf Savci 3 RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
stáhnout skryta-rozmanitost-pod-vodni-hladinou-evoluce-druh.pdf Fylogeneze ryb II RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout Strunatci_ 1_uvod_2024.pdf Zoologie obratlovců 2024 1 - úvod RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout Zoologie_obratlovců_savci_1.pdf RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
stáhnout Zoologie_obratlovců_savci_2.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Zoologie_obratlovců_1.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Zoologie_obratlovců_2_2023.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout zoo_obratlovcu_paryby_lalokoploutvi.pdf prednáška - paryby + lalokoploutví Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
stáhnout zoo_obratlovcu_ryby.pdf prednáška - ryby (2 přednášky) Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (01.03.2022)
Přehledová přednáška napříč systémem obratlovců (včetně úvodu do ostatních skupin kmene Chordata) zaměřena zejména na diverzitu, evoluci, morfologii, ekologii a geografické rozšíření jednotlivých skupin. Zvláštní pozornost je věnována středoevropským zástupcům obratlovců.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (15.02.2023)

Gaisler J., Zima J. (2018): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 696 str. (třetí přepracované vydání).

+

Pough F. H., Ch. M. Janis, J. B. Heiser (2005): Vertebrate life. 7th Ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc., 684 pp.
Roček Z. (2002): Historie obratlovců. Praha: Academia, 512 str.


Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (05.10.2021)

Zkouška je ústní. A to i v případě, že výuka proběhne on-line. Bude vyžadována znalost látky, která byla presentována na přednáškách. Součástí zkoušky je také poznávání důležitých zástupců naší a světové fauny.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (02.03.2022)

1) Základní informace o rozvrhu přednášky, turnusovém cvičení a navazujících terenních exkurzích. Doporučená literatura, informace o zkoušce. Stručná charakteristika kmene strunatců (Chordata), konodonti (Conodontochordata), sumky (Ascidiacea). Základní rozdíly mezi fylogenetickým (kladistickým) a tradičním systémem strunatců.
2) Salpy (Thaliacea), vršenky (Copelata), kopinatci (Cephalochordata). Stručná informace o pojetí druhu ve smyslu biospecies.
3) Stručná charakteristika podkmene obratlovců. Štítnatci (Ostracodermi), sliznatky (Myxini), mihule (Petromyzones).
4) Paryby (Chondrichthyes) - základní charakteristika, systém, ekologie + násadcoploutví (Sarcopterygii) a jejich evoluční směr ke čtvernožcům.
5) Paprskoploutvé ryby (Actinopterygii) I. - základní morfologie, evoluční trendy a novinky této skupiny. Non-teleostní ryby + obrovská diverzita v rámci skupiny kostnatých ryb (Teleostei) + ekologie ryb.
6) Přechod obratlovců na souš. Obojživelníci (Amphibia).
7) Vznik amniot. Plazi (Reptilia) - srovnání fylogenetického a tradičního pojetí jejich systematiky. Nejdůležitější fossilní skupiny plazů.
8) Recentní plazi, systém, ekologie a rozšíření.
9) Ptáci (Aves) - základní charakteristika, fylogeneze, systém.
10) Ekologie a rozšíření nejdůležitějších ptačích skupin.
11) Savci (Mammalia) - základní charakteristika, fylogeneze, systém.
12) Ekologie a rozšíření jednotlivých skupin savců.

Další informace najdete na webových stránkách:

http://vertebrata.natur.cuni.cz/for-students-in-czech-/materialy-k-prednaskam/

http://www.zoology.cz/foto/displayimage.php?album=5&pos=-258

Přednášky z paryb, násadcoploutvých a paprskoploutvých ryb (Zuzana Musilová): 

https://drive.google.com/drive/folders/1H9KvM2AXRpGRGnY8nQkFeaq4uDuIhQ3W?usp=sharing

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK