PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (02.09.2022)
Předmět bude vyučován prezenčně.

Dobré zvládnutí základů práce s mikroskopickou technikou je jednou ze základních praktických didaktických dovedností budoucího učitele biologie. Zařazení mikroskopických praktických cvičení do školní výuky, případně exkurzí na specializovaná mikroskopická pracoviště, má zásadní význam pro motivaci žáků k učení biologie i pro jejich pochopení mikroskopické stavby a funkce organismů.

Cílem praktik je proto teoreticky i prakticky seznámit studenty učitelských kombinací s biologií se základními druhy mikroskopie - světelnou, fluorescenční a elektronovou. Jedná se o praktická cvičení sestávající ze tří bloků, z nichž každý trvá 3-4 hodiny. Studenti si osvojí základy správného postupu při mikroskopování a kresby mikroskopických objektů a získají teoretický přehled o principech světelné, fluorescenční a elektronové mikroskopie i o možnostech a metodách zvyšování kontrastu pozorovaných objektů. Důraz je přitom kladen na využitelnost poznatků i praktických dovedností ve školní praxi, především při vedení praktických laboratorních cvičení, případně v rámci exkurzí do specializovaných mikroskopických laboratoří. Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech bloků a odevzdání protokolů či splnění testů.

Rozpis termínů a možnost zápisu do paralelek na jednotlivé bloky najdete ve fakultním systému Moodle. Kromě zápisu do paralelek, studijních materiálů a informací Moodle nabízí možnost diskuzních fór, kam můžete například klást dotazy, které by mohly zajímat i ostatní studenty. Navíc skrze Moodle budete také plnit testy. Kurz naleznete pod odkazem elearningový kurz (vpravo nahoře na této stránce) nebo přes: Moodle pro výuku 2 / Přírodovědecká fakulta / Sekce biologie / Katedra parazitologie / MB160C45 (jde o předmět Mikroskopická technika - Vás učitele zde budou zajímat jen první tři bloky, ostatní se Vás netýkají). Klíč k zápisu do Moodlu zní "Mikroskop-2022" a hlásit se budete moci od 19.září 2022.

!!!Předmět Mikroskopická technika pro učitele ale musíte mít především zapsán v systému SIS!!! Kdo nemá předmět zapsán v SIS, nemůže dostat zápočet!!! Moodle slouží jen k zápisu na paralelky!!!

Na blok 1 si přineste nelinkovaný sešit A4, obyčejnou tužku, laboratorní plášť, případně přezůvky. Na všechny bloky si pro jistotu vezměte respirátor, budeme se řídit aktuální epidemiologickou situací a pokyny děkana. Na paralelku, kam se zapíšete, ve vlastním zájmu opravdu přijďte! Kapacita místností a přístrojů nám nedovoluje přidávat další paralelky, takže je velmi omezená možnost absenci nahradit v jiném termínu. Pokud opravdu z vážných důvodů nemůžete dorazit, smažte svou účast co nejdříve, aby se mohli zapsat Vaši kolegové.

Pokud narazíte na jakýkoli problém, neváhejte se na nás obrátit, většinu problémů dokážeme vyřešit. Případné dotazy adresujte na:
Obecné dotazy k předmětu nebo bloku 1 a 2: doc. Jovana Sádlová, sadlovaj@natur.cuni.cz
Dotazy k bloku 3: Dr. Veronika Sacherová, vsach@natur.cuni.cz

Těšíme se na shledanou.
Za kolektiv cvičení
Jovana Sádlová

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (24.10.2019)

Studijní materiály naleznete v Moodle kurzu na: Přírodovědecká fakulta / ► Sekce biologie / ► Katedra parazitologie / ► MB160C45

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (28.03.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech bloků a odevzdání protokolů či splnění testů

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (25.08.2020)

1. Světelná mikroskopie (Sádlová, Vojtková, Majer, Šmídová, Bečvář, Kykalová)

Student se seznámí s teorií týkající se světelné mikroskopie, základy práce se světelným mikroskopem a s přípravou nativních a barvených preparátů (barvení Giemsa-Romanowski, anilinovou modří a nativní barvení alizarinem). Pozorovanými objekty jsou prvoci z různých skupin a cerkárie motolic. 


2. Speciální světelná a fluorescenční mikroskopie (Sádlová, Vojtková, Majer, Šmídová, Bečvář, Kykalová)
Student se seznámí s teorií týkající se kontrastů ve světelné mikroskopii (temné pole, fázový kontrast, Nomarského diferenciální interferenční kontrast, Hoffmanův kontrast), fluorescence a principu fluorescenčního a konfokálního mikroskopu. Prakticky si vyzkouší práci s temným polem, fázovým kontrastem a fluorescenčním mikroskopem.

3. Elektronová mikroskopie (Juračka, Sacherová, Hyliš)
Student se seznámí s teorií elektronové mikroskopie a se základními postupy při přípravě preparátů. Bude si moci vyzkoušet práci se skenovacím a transmisním elektronovým mikroskopem ve specializované laboratoři elektronové mikroskopie včetně přípravy jednoduchého preparátu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK