PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mikroskopická technika pro učitele - MB160C66
Anglický název: Microscopic techniques for teachers
Český název: Mikroskopická technika pro učitele
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [dny/semestr]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ostatní předměty
N//Je neslučitelnost pro: MB160C71A
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (26.08.2019)
Dobré zvládnutí základů práce s mikroskopickou technikou je jednou ze základních praktických didaktických dovedností budoucího učitele biologie. Zařazení mikroskopických praktických cvičení do školní výuky má zásadní význam pro motivaci žáků k učení biologie, snadněji také pochopí stavbu a funkci orgánů a organismů.
Cílem těchto praktik je teoreticky i prakticky seznámit studenty se základními druhy mikroskopie - světelnou a fluorescenční - a jejich modifikacemi.

Jedná se o praktická cvičení sestávající ze dvou bloků, z nichž každý trvá 3-4 hodiny. Podmínkou udělení zápočtu je absolvování obou bloků a odevzdání protokolů či splnění testů. Rozpis termínů a možnost zápisu do paralelek na jednotlivé bloky najdete ve fakultním systému Moodle. Kromě zápisu do paralelek, studijních materiálů a informací Moodle nabízí možnost diskuzních fór, kam můžete například klást dotazy, které by mohly zajímat i ostatní studenty. Navíc skrze Moodle budete také plnit testy. Kurz naleznete pod odkazem elearningový kurz (vpravo nahoře na této stránce) nebo přes: Moodle pro výuku 2 / Přírodovědecká fakulta / Sekce biologie / Katedra parazitologie / MB160C45 (jde o předmět Mikroskopická technika - Vás učitele zde budou zajímat jen první dva bloky, ostatní se Vás netýkají). Klíč k zápisu do Moodlu zní "Mikroskop-2018" a hlásit se budete moci od 10. září 2018.

!!!Předmět Mikroskopická technika pro učitele ale musíte mít především zapsán v systému SISu!!! Kdo nemá předmět zapsán v systému SIS, nemůže dostat zápočet!!! Moodle slouží jen k zápisu na paralelky!!!

Na paralelku, kam se zapíšete, ve vlastním zájmu opravdu přijďte! Kapacita místností a přístrojů nám nedovoluje přidávat další paralelky, takže je velmi omezená možnost absenci nahradit v jiném termínu. Pokud opravdu z vážných důvodů nemůžete dorazit, smažte svou účast co nejdříve, aby se mohli zapsat Vaši kolegové. Na cvičení si přineste laboratorní plášť , přezůvky, nelinkovaný sešit a obyčejnou tužku.

Pokud narazíte na jakýkoli problém, neváhejte se na nás obrátit, většinu problémů dokážeme vyřešit. Případné dotazy adresujte na sadlovaj@natur.cuni.cz.

Těšíme se na shledanou.

Za kolektiv cvičení
Jovana Sádlová

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (24.10.2019)

Studijní informace naleznete na:

Přírodovědecká fakulta / ► Sekce biologie / ► Katedra parazitologie / ► MB160C45

 

Study materials are in the Moodle on:

Přírodovědecká fakulta / ► Sekce biologie / ► Katedra parazitologie / ► MB160C45

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (24.10.2019)

Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování obou bloků a odevzdání protokolu z bloku 1 a vyplnění elektronického testu z bloku 2.

Active participation on both parts of the course is necessary. The credit is given after finalization of all the protocols in paper or electronical form (part 1 and 2, respectively).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (02.09.2019)

Praktikum je rozděleno na dvě částí: 

1. Světelná mikroskopie (Sádlová, Spitzová, Vojtková, Majer, Bečvář, Šmídová)
Student se seznámí s teorií týkající se světelné mikroskopie, základy práce se světelným mikroskopem a s přípravou nativních a barvených preparátů (barvení Giemsa-Romanowski, opálovou modří a nativní barvení azilinem). Pozorovanými objekty jsou prvoci z různých skupin a cerkárie motolic. 

2. Speciální světelná a fluorescenční mikroskopie (Sádlová, Spitzová, Vojtková, Majer, Bečvář, Šmídová)
Student se seznámí s teorií týkající se kontrastů ve světelné mikroskopii (fázový kontrast, Nomarskiho diferenciálního interferenčního kontrast, Hofmanův kontrast), flurescence a principu fluorescenčního a konfokálního mikroskopu. Prakticky si vyzkouší práci s fázovým kontrastem a fluorescenčním mikroskopem včetně přípravy preparátů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK