PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum z biochemie parazitů - MB160C17
Anglický název: Comparative Biochemistry of Parasites - laboratory course
Český název: Praktikum z biochemie parazitů
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 12
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
Korekvizity : MB160P17
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (21.03.2019)
Praktikum seznamuje se základními technikami preparace jednobuněčných parazitů pro biochemické experimenty. Demonstruje různé metody homogenizace buněk, buněčnou frakcionaci a purifikaci organel za použití diferenciální a isopyknické centrifugace, spektrofotometrické stanovení kinetických parametrů enzymů, purifikaci a charakterizaci proteinů různými typy kapalinové chromatografie a další biochemické analytické metody. Praktikum nelze zapsat, pokud student zároveň nebo v předchozím studiu neabsolvoval přednášku B160P17. Počet studentů na praktiku je omezen maximálně na 10.Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (25.10.2019)

Odborná literatura: M.P. Deutscher: Guide to Protein Purification. Academic Press 1990.

Podrobné tištěné a aktualizované protokoly jsou k dispozici ke každé úloze během praktika.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (25.10.2019)

Aktivní zvládnutí procvičovaných úloh, zvládnutí výpočtů kinetických a molekulárních parametrů studovaných proteinů, 100% docházka.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (25.10.2019)

1. Techniky homogenizace buněk
2. Metody subcelulární frakcionace, izolace organel
3. Základní biochemické separační techniky
4. Metody stanovování enzymových aktivit
5. Výpočty kinetických charakteristik enzymů
6. Purifikace proteinů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK