PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biochemie parazitů - MB160P17
Anglický název: Comparative Biochemistry of Parasites - Lectures
Český název: Biochemie parazitů
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
K//Je korekvizitou pro: MB160C17
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (25.10.2019)
Přednáška probíhá jednou za dva roky. V roce 19/20 probíhá, v roce 20/21 pravděpodobně probíhat nebude.
Předpokládá se předešlé absolvování přednášky Biochemie (např. B150P04).
Doplněno praktikem viz B160C17, počet studentů na praktiku je omezen.

Přednáška podává základní informace o nejdůležitějších a nejnápadnějších aspektech buněčné biologie a biochemie parazitických prvoků a
částečně i helmintů. Poukazuje na rozdílné biochemické strategie fungování buněk parazitů a jejich hostitelů a na využití těchto
odlišností pro cílenou chemoterapii.


Na přednášky navazuje turnusové praktikum zabývající se technikami frakcionace buněk, izolací proteinů a enzymologickými metodami.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (21.03.2019)

 

K přednášce nejsou k dispozici skripta ani aktuální monografie. Doporučená literatura zahrnuje kvalitní přehlednou učebnici biochemie, například A. Lehninger, Principles of Biochemistry, a podobné. Přednáška je pravidelně aktualizována na základě důležitých publikací z oboru.

Poslední specializovaná publikace  "Biochemistry and Molecular Biology of Parasites" (J.J. Marr a M. Müller) je z roku 1995.

 

Přednášky jsou zveřejněny ( po přednášce) na webu katedry na adrese (heslo pro otevreni je zvíře nad tabulí latinsky s prvnim velkým)

 https://web.natur.cuni.cz/parasitology/vyuka/biochemie%20hrdy/Biochemie_parazitu.html

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (25.10.2019)

Ústní zkouška. Vyžadovány znalosti ze všech témat přdnášky a ze základů biochemie.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (02.11.2015)

Biochemie parazitů - syllabus


Kyslík a antioxidační mechanismy
Toxické formy kyslíku, mechanismus vzniku a účinku. Obranné systémy parazitů.

Energetický metabolismus anaerobů
Zvláštnosti metabolismu anaerobních parazitů. Trichomonády, Entamoeba, Giardia. Mechanismus účinku chemoterapeutik.

Energetický metabolismus kinetoplastid
Zvláštnosti metabolismu kinetoplastid. Glykosom, funkce mitochondrie. Trypanosomy, leishmanie. Mechanismus účinku chemoterapeutik.

Některé aspekty biochemie apikomplex
Energetický metabolismus, mitochondrie, apikoplast a trávicí vakuola plasmodií. Modifikace erytrocytu. Mechanismus účinku chemoterapeutik.

Některé aspekty biochemie helmintů
Zvláštnosti biochemie helmintů, energetický metabolismus, anaerobní mitochondrie. Ascaris, Fasciola, schistosomy.

Polyaminy
Struktura, funkce a metabolismus polyaminů parazitů.

Proteázy
Klasifikace proteáz, význam pro parazity. Typické proteázy parazitů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK