PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Molecular mechanisms of apoptosis - MB150P79E
Anglický název: Molecular mechanisms of apoptosis
Český název: Molekulární mechanismy apoptózy
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: nahrazen MB150P120E
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Vyučující: RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Je neslučitelnost pro: MB150P120E
Anotace -
Přednáška je zaměřena především na prezentaci různých mechanismů aktivace a modulace regulované buněčné smrti (apoptózy, regulované nekrózy atd.) Převážně v savčích (myších a lidských) buňkách / organismech a na procesy související s buněčnou smrtí. Kromě savčích buněk budou mechanismy regulované buněčné smrti také řešeny v buňkách jiných obratlovců, bezobratlých, jednobuněčných organismů a rostlin. Nakonec je ukázána úloha nebo význam regulované buněčné smrti v počtu fyziologických a patofyziologických procesů, které se vyskytují v organismech, a jsou uvedeny metody detekce a kvantifikace buněčné smrti.
Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (25.10.2019)
Literatura - angličtina

The lectures in Powerpoint are accesible on internet (web address and access will be specified in the first lecture). On the same web address will be also accessible for downloading recent reviews and breakthrough primary paper related to the subject of respective lecture. 

Poslední úprava: Půta František, doc. RNDr., CSc. (07.02.2018)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

The exam is in a written form of test containing a section of quiz questions, then part encompassing short questions and answers and finally two more complex questions dealing with in detail description or assesment of an important mechanism(s) or process(es) in regulated cell death. 

This lecture is presented together/substituted by the lecture Molecular mechanisms of regulated cell death MB150P120E 

Academic year: 2020/2021:

During anti-epidemic measures the lectures will be presented online via web using Google meet (timing as regular lecture - i.e. Tuesdays at 13:00).

Contact Email: Ladislav.andera@ibt.cas.cz

Poslední úprava: Anděra Ladislav, RNDr., CSc. (12.10.2020)
Sylabus -

1. Definice programované nebo regulované buněčné smrti, její historické a evoluční aspekty a význam pro život organismu. Přehled principů a signalizace v různých formách regulované buněčné smrti.

2. Apoptóza závislá na kaspázách: kaspázy iniciátoru a efektoru, jejich aktivace, regulace a funkce.

3. mitochondrie a další organely v apoptóze; proteiny z rodiny Bcl-2.

4. Intracelulární nebo vnitřní indukce apoptózy, stresová reakce, supresor nádoru p53.

5. Extracelulární nebo vnější indukce apoptózy (receptory smrti, imunitní systém atd.).

6. Regulovaná nekróza a další mechanismy regulované buněčné smrti.

7. Poslední kroky v destrukci buněk, odstranění mrtvol.

8. Shrnutí aktivace a regulace buněčné smrti v savčích buňkách.

9. Regulovaná smrt buněk u ostatních obratlovců a bezobratlých.

10. Regulovaná buněčná smrt v jednobuněčných organismech a rostlinách.

11. Fyziologie a patofyziologie regulované buněčné smrti; metody detekce a kvantifikace buněčné smrti.

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (25.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK