PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Imunologie - praktická cvičení - MB150C15C
Anglický název: Immunology - a practical course
Český název: Imunologie - praktická cvičení
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 72
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Mgr. Valéria Grobárová, Ph.D.
RNDr. Michaela Hájková, Ph.D.
doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Korekvizity : {Alespoň jeden z předmětů MB150P14B, MB150P14E.}
Neslučitelnost : MB151C15E
Je neslučitelnost pro: MB151C15E
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (18.03.2019)
Cílem cvičení je úvod do základních imunologických metod aktivní prací v laboratorních podmínkách.
Určeno pro zájemce o imunologické metodiky, vhodné jako doplněk přednášky z Imunologie. Doporučený ročník 2. a 3. po absolutoriu praktik z Buněčné biologie a Histologie. Praktikum je čtyřdenní.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. František Půta, CSc. (14.06.2012)

Pro absolvování praktického cvičení není doporučena speciální literatura - všichni zapsaní studenti dostávají elektronickou verzi protokolů s návody a teorií minimálně dva týdny před vstupem do praktika. Součástí praktického cvičení je detailní seznámení s prováděnými experimenty, teorií imunologických metod, způsoby interpretace výsledků.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (18.03.2019)

Pro získání zápočtu je nezbytné připravit elektronický protokol obsahující výsledky a interpretace všech provedených experimentů. Tento protokol je následně hodnocen, v případě nesrovnalosti je doplněn do stavu, kdy je možné jej ohodnotit zápočtem. Další podmínkou je příprava posteru shrnující výsledky získané v praktických cvičeních.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (18.03.2019)

1. Seznámení se s imunologicky významnými orgány a tkáněmi na modelu myši, příprava populací buněk imunitního systému (peritoneální makrofágy, splenocyty, T-lymfocyty, buňky kostní dřeně).
2. Kultivace těchto buněk, diferenciace (kostní dřeň pomocí GM-CSF v dendritické buňky), aktivace, stanovení buněčných populací pomocí průtokové cytometrie
3. Příprava imunofluorescenčních preparátů pro mikroskopii 
4. Separace proteinů a následná detekce pomocí Western blotingu, ELISA, Dot-blot, barvení stříbrem, izolace IgG pomocí proteinu A, 
5. Detekce antigenů  fluorescenční mikroskopií, práce s invertovaným fluorescenčním mikroskopem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Genotypizace DNA

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK