PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biologie buňky - praktická cvičení (pro učitele) - MB150C28U
Anglický název: Cell Biology - a practical course
Český název: Biologie buňky - praktická cvičení (pro učitele)
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
Korekvizity : MB150P73
Anotace
Praktické cvičení seznamuje studenty s živočišnými i rostlinnými buňkami, jejich stavbou, morfologií a uspořádáním do tkání. Zároveň upevňuje a dále rozvíjí návyky správné techniky práce se světelným mikroskopem.
Cvičení probíhá turnusově a má čtyři půldenní části. Je vhodným doplňkem přednášek B150P31 a zejména B150P73.
Na konkrétní termín praktického cvičení se nezapisuje v SISu, nýbrž v systému Moodle a to až po zahájení zimního semestru. Technické detaily zápisu budou vysvětleny na první přednášce Biologie buňky pro učitele.
Poslední úprava: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (12.10.2016)
Literatura

Pro absolutorium tohoto praktického cvičení není vyžadována žádná literatura, na začátku praktického cvičení jsou pečlivě probrány všechny postupy a předkládané preparáty.

Poslední úprava: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (12.10.2016)
Požadavky ke zkoušce

Pro udělení zápočtu je potřeba vypracovat protokoly, které jsou signovány a kontrolovány po ukončení každé části praktických cvičení. Je vyžadována stoprocentní docházka.

Poslední úprava: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (12.10.2016)
Sylabus

První část : Morfologie jednotlivých buněk během buněčného cyklu a buněčné organely (jádro, polytenní chromozómy, Golgiho aparát, cytoskelet atd.). Druhá část: Typy tkání (epitely, pojiva, svalová a nervová tkáň). Demonstrace trvalých preparátů obarvených rozličnými histologickými barvicími technikami. Třetí část: Živé buňky - supravitální barvení, živé buňky ve fluorescenčním mikroskopu. Čtvrtá část: Rostlinné buňky a pletiva.

Poslední úprava: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (12.10.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK