PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Developmental biology - a practical course - MB150C07E
Anglický název: Developmental biology - a practical course
Český název: Praktikum z vývojové biologie anglická verze
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: 28
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
Neslučitelnost : MB150C07
Je neslučitelnost pro: MB150C07
Anotace -
Praktický kurz je vyučován v anglickém jazyce.
Poslední úprava: Krylov Vladimír, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (24.02.2021)
Literatura - angličtina

Gilbert S.F: Developmental Biology. 10th edition and previous, Sunderland (MA): Sinauer Associates, parts of chapters from 10th edition are available on website: http://10e.devbio.com/contents.php?sub=1&art=1&full=1

Wolpert, L.: Principles of Development (2. vydání), Oxford University Press, 2002.

Poslední úprava: Krylov Vladimír, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (22.04.2015)
Požadavky ke zkoušce -

Praktický kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Poslední úprava: Krylov Vladimír, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (24.02.2021)
Sylabus -

Praktický kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Poslední úprava: Krylov Vladimír, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (24.02.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK