PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pokroky v molekulární virologii - MB140P82
Anglický název: Progress in Molecular Virology
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Garant: RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
Korekvizity : MB140P41
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (01.12.2011)
Přednáškový kurz "Pokroky ve virologii" se zaměřuje na nové poznatky z oboru virologie, publikované v nových původních článcích a přináší doplňující informace z různých oblastí virologie. Na první přednášce je studentům předložen návrh temat přednášek, který však v průběhu diskuse může být změněn podle zájmu přítomných studentů a také v průběhu kurzu, pokud se vyskytne nový článek přinášející zásadní, nové informace v oboru virologie. Přednáškový kurz je interaktivní, rovněž studenti prezentují a komentují v krátkých, 10 -15 ti minutových prezentacích původní výsledky nově publikovaných článků vztahujících se k tematu přednášky.
Příklady přednášených temat:
Viry a malé RNA; Novinky ve vývoji virových vektorů pro genovou a nádorovou terapii; Mechanismy interferonové odpovědi na virovou infekci; Nové poznatky v morfogenesi retrovirů ; Interakce virů s buněčným cytoskeletem ; Vývoj poznatků o xenotropním myším viru leukemie ; Novinky ve výzkumu viru hepatitidy C; Jak DNA viry dopravují genomy do buněčného jádra; Nová využití bakulovirů;
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Olga Rothová, Ph.D. (23.04.2012)

Literatura:

a) Doporučené nové původní práce a přehledy k daným tematům

b) Práce, které studenti sami navrhnou pro prezentaci

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (01.12.2011)

Nejdůležitější součástí zkoušky je studentem přednesená prezentace výsledků

recentního vědeckého článku vztahujícího se k některému z přednášených temat a také jeho diskusní aktivita na přednáškách. Zkouška je zakončena ústním pohovorem o některém z temat přednášené problematiky.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Olga Rothová, Ph.D. (23.04.2012)

Jedná se o interaktivní přednáškový kurz navazující na přednášky Virologie- systémy na molekulární úrovni a Základy virologie. Jeho temata se týkají nových objevů a poznatků ve virologii. Temata přednášek ( a diskuse) jsou flexibilní, vyučující je navrhne na první přednášce, ale může je změnit jednak na přání posluchačů, jednak podle toho, jaké novinky přinesou časopisy původních prací. Součástí přednášky jsou cca 15 minutové prezentace studentů k danému tematu, vycházející z recentních ( nejvýše 1 rok starých ) původních prací vztahujících se k danému tematu.

Příklady přednášek: Morfogenese herpesvirů - molekulární motory

Faktory virulence u viru chřipky

Novinky v genové terapii

Viry jako nanočástice - využití

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK