PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Principles of Genetics - MB140P16E
Anglický název: Principles of genetics
Český název: Základy genetiky
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB140P47, MB140P17
Anotace -
Kurs shrnuje hlavní témata klasické i molekulární genetiky. Program přednášek je rozdělen do čtyř bloků:1)
charakterizace genetického materiálu na úrovni DNA, chromozomů i genomu, 2) principy dědičnosti kvalitativních
i kvantitativních znaků, 3) mutace, mutageny a reparační systémy 4) populační a evoluční genetika. Kromě toho
jsou do přednášek zařazena i další témata, např. využití polymorfismu DNA při mapování genů a v molekulární
taxonomii, způsoby kompenzace genové dávky u pohlavních chromozomů, onkogenetika a epigenetika.
Seminář je nedílnou součástí kursu. Řešením teoretických úloh i prohlížením mikroskopických preparátů se
usnadní pochopení principů genetické analýzy
Zkouška je kombinovaná, zahrnuje test sestavený z 20 otázek z přednesené problematiky. Každá odpověď je
hodnocena 0 - 5 body. K ústní části postupují studenti, kteří v testu získají alespoň 60 bodů.
Podmínkou k vykonání zkoušky je zápočet za seminář. Nárok na zápočet mají studenti, kteří získají nejméně 50%
bodů za řešení příkladů a mají nejméně 50% účast na seminářích. Příklady jsou podle náročnosti hodnoceny
maximálně 4 body.
Poslední úprava: Lichá Irena, RNDr., CSc. (18.03.2019)
Literatura -

The essential study material for the exam are presentations available on Moodle.

Klug W.S., Cummings M.R., Spencer C.: Concepts of Genetics , Pearson Education, Inc., ,

Snustad D.P., Simmons M.J.: Principles of Genetics 2019 John Wiley and Sons, Inc., Hoboken,

Brooker RJ: Genetics: Analysis and Principles, 6th ed., McGraw-Hill Education, 2017

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (08.06.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK