PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základní praktikum z molekulární biologie - MB140C71
Anglický název: Practical course essentials in molecular biology I
Český název: Základní praktikum z molekulární biologie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 18
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Vysvětlení: jednodenní turnusové prakrtikum
Garant: RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D.
Neslučitelnost : MB140C72
Je neslučitelnost pro: MB140C72
Anotace
Poslední úprava: RNA_CLUB/NATUR.CUNI.CZ (13.01.2011)
Cvičení sestává z teoretické, demonstrační a praktické části. Před cvičením je doporučeno absolvovat alespoň jednu z následujících přednášek: Základy molekulární biologie, Molekulární biologie, Biologie buňky, Biochemie, Genetika ale není to podmínkou.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. (05.04.2012)

K tomuto praktiku není doporučená literatura. Studenti obdrží protokoly s dalšími informacemi v průběhu praktika.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. (05.04.2012)

Studenti ukončí praktikum vypracováním protokolů a složením zápočtového testu. Více informací, texty, protokoly a presentace jsou pro studenty zapsané do kurzu k dispozici na http://web.natur.cuni.cz/~pospisek

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. (24.08.2017)

1) V teoretické části budou stručně diskutovány základní techniky genového inženýrství s důrazem na ty, které budou použity v praktické části:

PCR, sekvenování, analytická elektroforetická separace proteinů a nukleových kyselin, DNA vektory, genomové a cDNA knihovny. Základní molekulárně biologické databáze (NCBI-NIH atd). Krátce i využití těchto metod a databází v lékařské, soudní a biotechnologické praxi. Před detailním popisem metod bude dávána přednost jejich aktualizaci v souladu se současnými znalostmi publikovanými v odborných i laických médiích širokého dosahu. Předpokládá se možnost aktuálních změn v reakci na dotazy a potřeby zúčastněných studentů.

 

2) V demonstrační části budou ukazovány některé náročnější metody diskutované v teoretické části dle aktuálních možností (např. pozorování exprese cizorodých bílkovin v kultuře E.coli - proteinová elektroforéza, sledování fluorescence zeleného fluorescenčního proteinu in vivo).

 

3) V praktické části si každý student vyzkouší mapování DNA restrikčními endonuklázami, polymerasovou řetězovou reakci (PCR), detekci nukleových kyselin pomocí agarosové elektroforézy, srážení nukleových kyselin pomocí alkoholu a solí.

 

Studenti si vyzkouší volně dostupné počítačové programy pro navrhování DNA primerů pro PCR a programy pro klonování in silico a další teoretické úlohy s využitím veřejných mol.biol. databází.

 

Studenti ukončí praktikum vypracováním protokolů a složením zápočtového testu. Více informací, texty, protokoly a presentace jsou pro studenty zapsané do kurzu k dispozici na http://web.natur.cuni.cz/~pospisek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK