PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anatomie rostlin - MB130P61
Anglický název: Plant Anatomy
Český název: Anatomie rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/anatomie
Garant: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Bauriedlová
Mgr. Dagmar Králíková
RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Mgr. Marek Šustr
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
RNDr. Olga Votrubová, CSc.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Neslučitelnost : MB130P35, MB130P61E
N//Je neslučitelnost pro: MB130P61E, MB130P35
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. (14.03.2019)
Základní kurz rostlinné anatomie. Seznamuje studenty se základy stavby rostlinných buněk, pletiv a orgánů. Zdůrazňuje vztahy mezi strukturou a funkcí, mezi strukturou a prostředím, a ukazuje vývoj stavby rostlinných organismů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Votrubová,O.: Anatomie rostlin, Nakladatelství Karolinum, UK v Praze, 2010,ISBN 978-80-246-1867-8
Pazourek, J., Votrubová, O.: Atlas of Plant Anatomy, PERES Publishers, Prague, 1997, ISBN 80-901691-2-0

http://kfrserver.natur.cuni.cz/anatomie

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Zkouška je ústní. Před zkouškou je nutné získat zápočet ze cvičení. Zápočet je udělován po předložení správně zpracovaných protokolů na základě výsledku zápočtového testu (min 55% bodů).

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

1. Vznik a vývoj anatomie rostlin a její současné postavení v rámci biologie rostlin

2. Rostlinná buňka - obecné a specifické charakteristiky. Endomembránový systém rostlinné buňky, vakuoly, plastidy, buněčná stěna. Dělení, růst a diferenciace rostlinné buňky

3. Rostlinná pletiva, jejich definice a klasifikace

4. Jednoduchá pletiva - parenchym, kolenchym a sklerenchym, struktura a funkce

5. Meristémy, význam meristémů pro přisedlý organismus, klasifikace meristémů, jejich struktura a funkce

6. Vodivá pletiva - xylém a floém, evoluce, struktura a funkce, ontogenetický vývoj

7. Struktura a funkce kořene

8. Struktura a funkce listu

9. Struktura a funkce stonku

10. Sekundární růst rostlinných orgánů.

11. Generativní orgány - střídání generací u semenných rostlin, vývoj samčího a samičího gametofytu, průběh opylení a oplození, embryogeneze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK