PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Plant Molecular Genetics - MB130P46E
Anglický název: Plant Molecular Genetics
Český název: Molekulární genetika rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/lukasf/pmb/pmb.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P46
Je neslučitelnost pro: MB130P46
Anotace -
Přednáška z molekulární genetiky rostlin pro pokročilé studenty. Aktuální obsah přednášky je na webových stránkách předmětu! Přednáška je věnuje detailnímu popisu struktury a funkce genomu rostlin (jaderný, plastidový a mitochondriální), parazitickým genetickým elementům v rostlinách (transpozóny, viry a viroidy), rostlinné epigenetice (RNA interference, metylace DNA, modifikace histonů), metodám přímé a reverzní genetiky, transgenozi rostlin a základním principům high-throughput metod pro analýzy toku informací v organismech (genomika, transkriptomika, proteomika).
Poslední úprava: Fischer Lukáš, RNDr., Ph.D. (17.04.2018)
Literatura -

http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/lukasf/pmb/pmb.html

Alberts, B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P.:Základy buněčné biologie, Úvod do molekulární biologie buňky. Espero publishing, Ústí n./L.
Darnell, J., Lodish, H., Baltimore, D.: Molecular Cell Biology, 2d ed.. Scientific American Books, Inc.
Buchanan, B.B., Gruissem, W., Jones, R.L.: Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society of Plant Physiologists.

Poslední úprava: Fischer Lukáš, RNDr., Ph.D. (04.10.2018)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

The examination is in oral form, focused mainly on general understanding of the subject matter.

Poslední úprava: Fischer Lukáš, RNDr., Ph.D. (17.04.2018)
Sylabus -
•Rostlinný jaderný genom
•Chromatin a metylace DNA
•RNA interference
•Transpozóny, viry a viroidy
•Genom plastidů a mitochondrií
•Genetika a genetické mapování
•Transgenoze a reverzní genetika
•Genomika, transkriptomika a proteomika
Poslední úprava: Fischer Lukáš, RNDr., Ph.D. (17.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK