PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Molekulární genetika rostlin - MB130P46
Anglický název: Plant Molecular Genetics
Český název: Molekulární genetika rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Čas a místo konání přednášky bude upřesněno na semináři 3.10. 15 :00, V5 II.p
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/lukasf/molgen/index.html
Garant: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P46E
N//Je neslučitelnost pro: MB130P46E
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. (17.04.2018)
Přednáška z molekulární genetiky rostlin pro pokročilé studenty. Aktuální obsah přednášky je na webových stránkách předmětu! Přednáška je věnuje detailnímu popisu struktury a funkce genomu rostlin (jaderný, plastidový a mitochondriální), parazitickým genetickým elementům v rostlinách (transpozóny, viry a viroidy), rostlinné epigenetice (RNA interference, metylace DNA, modifikace histonů), metodám přímé a reverzní genetiky, transgenozi rostlin a základním principům high-throughput metod pro analýzy toku informací v organismech (genomika, transkriptomika, proteomika).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. (04.10.2018)

http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/lukasf/molgen/index.html

Alberts, B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P.:Základy buněčné biologie, Úvod do molekulární biologie buňky. Espero publishing, Ústí n./L.
Darnell, J., Lodish, H., Baltimore, D.: Molecular Cell Biology, 2d ed.. Scientific American Books, Inc.
Buchanan, B.B., Gruissem, W., Jones, R.L.: Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society of Plant Physiologists.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. (04.11.2011)

zkouška probíhá ústní formou, pro splnění je potřeba především pochopení probíraných problematik

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. (17.04.2018)

•Rostlinný jaderný genom

•Chromatin a metylace DNA

•RNA interference

•Transpozóny, viry a viroidy

•Genom plastidů a mitochondrií

•Genetika a genetické mapování

•Transgenoze a reverzní genetika

•Genomika, transkriptomika a proteomika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK