PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Practical Basics of Scientific Work - MB130P16E
Anglický název: Practical basics of scientific work
Český název: Praktické základy vědecké práce
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16E.htm
Garant: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P16
N//Je neslučitelnost pro: MB130P16
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (11.03.2019)
Kurz seznamuje s praktickými základy vědecké praxe v moderní experimentální biologii. Je určen zejména studentům druhého a třetího ročníku bakalářského studia, kteří hodlají pokračovat ve studiu experimentálních biologických oborů v rámci jejich magisterského studia. Detailně budou probírána základní pravidla vědecké práce, plánování a způsoby hodnocení pokusů, zásady práce v biologické laboratoři, vedení protokolů a etická pravidla vědecké práce. Dále budou účastníci obeznámeni s účelnými postupy vyhledávání ve vědeckých databázích a nakládání s takovými údaji. Prakticky budou demonstrovány postupy přípravy vědeckého sdělení ve formě plakátu, přednášky či článku. Hlavní důraz bude kladen na praktickou demonstraci postupů využitelných při přípravě bakalářské či diplomové práce.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (13.03.2019)

Literatura a webové odkazy:
Texty k jednotlivým přednáškám kurzu je možné najít na http://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (11.03.2019)

Credits will be obtained after submission of written exams on the searching, processing and presentation of bibliographic and scientometric data and preparation of the scientific manuscript.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (11.03.2019)

1. Basics of research work
1.1. The character of scientific work in the field of experimental biology
1.2. Observation and experiment - two general approaches
1.3. Scientific institutions and organizations, scientific conferences
1.4. Ethical rules of scientific work
1.5. Financing of the scientific research
1.6. Writing scientific projects and grant proposals, basic rules

2. Helpful hints in the processing of experimental data
2.1. Organization of work, type of data
2.2. Data explorers, correct data handling and saving
2.3. Spreadsheets, statistical software, graph editors
2.4. Processing of structural and sequence data
2.5. Image analysis, graphical software, presentation software

3. Scientific literature, online resources at the internet
3.1. Types of scientific reports and their purpose
3.2. Internet sources of information
3.3. How to search for bibliographic records and full text articles
3.3.1. Bibliographic databases accessible at our faculty
3.3.2. Full text databases accessible at our faculty
3.3.3. Creating your own database of references
3.4. Scientometry - a tool for the evaluation of quality and scientific relevance of scientific work

4. Online information databases in the experimental biology
4.1. Sequence databases - tool of systems biology
4.2. Specialized sequence databases

5. Presentation of experimental results
5.1. Bachelor thesis
5.2. Diploma thesis
5.3. Dissertation thesis
5.4. Scientific contributions at the conferences and seminars
5.5. Scientific report/paper

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK