PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy zahradnictví - MB130C73
Anglický název: Introduction to horticulture
Český název: Základy zahradnictví
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB130P08
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/edmunz/zahrad/index.htm
Garant: RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P08
N//Je neslučitelnost pro: MB130P08
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (12.03.2019)
Předmět Základy zahradnictví je určen všem studentům, kteří mají zájem se s touto problematikou seznámit. Zabývá se vybranými obory zahradnické činnosti - květinářstvím, ovocnictvím a sadovnictvím, jednotlivými způsoby rozmnožování květin a dřevin, řezem okrasných i ovocných dřevin. Důraz je kladen na zvládnutí manuálních dovedností – výsev, řízkování listovými i stonkovými řízky, očkování, roubování, přeštěpování apod.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (12.03.2019)

Literatura:
Vít a kol.: Květinářství, 1994, Střední zahradnická škola v Mělníku a KVĚT
Hurych a kol.: Sadovnictví, 1984, Státní zemědělské nakladatelství
Peiker, Kyncl: Ovocnictví, 1971, Státní zemědělské nakladatelství
Ivar Otruba, Josef Ptáček,Luděk Švorc: 101 našich nejkrásnějších zahrad a parků, Nakladatelství Pavel Dobrovský - BETA, 2007
George Plumptre: Evropské královské zahrady, Nakladatelství Slovart, 2006
Mareček a kol.: Zahradnický slovník naučný 1-5, 1994 - 2001, ÚZPI Praha
Bílek, Hanuš: Štěpování, 1984, SZN
Greenwoodová a Halstead: Škůdci a choroby v zahradě, Euromedia, 2010
Rod: Atlas chorob a škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Víkend, 2012

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (12.03.2019)

Podmínkou získání zápočtu je úspěšné zvládnutí poznávačky skleníkových rostlin. Seznam rostlin studenti dostanou předem.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (12.03.2019)

Témata přednášek:
generativní rozmnožování - množení rostlin semeny, výhody, nevýhody, techniky výsevu
vegetativní rozmnožování - způsoby vegetativního množení (štěpování, řízkování, hřížení, viviparie, gemy)
skleníkové rostliny  - základní typy pěstovaných rostlin (hrnkové, epifyty) s důrazem na pokojové rostliny, kultivační nároky, substráty
využití štěpování ve školkařské výrobě - očkování – množení okrasných růží a ovocných stromů ve školce; základy školkařské výroby – pěstování ovocného stromu, řez na korunku, kmenné tvary, princip střídavého řezu; úprava koruny v prvních třech letech po zasazení (výchovný řez), řez v následujících letech, zmlazovací řez
štěpování na trvalém stanovišti - základní způsoby štěpování v období s mízou / bez mízy; historie, význam, nejčastější chyby; přeštěpování – význam, základní pravidla, řez v následujících letech; ovocné druhy letem světem; základní požadavky na stanoviště a ošetření, základní sortiment
zahradní architektura  - základní slohy, projektování, iluze v zahradní architektuře, méně známé varianty zahrad
škůdci, aspekty světového obchodu s květinami  - škůdci a ochrana proti nim
řezané květiny, šlechtění s využitím genových manipulací, zajímavosti v zahradnické praxi
 
Témata praktických cvičení:
skleník katedry experimentální biologie rostlin - prohlídka skleníků, technické vybavení skleníku, seznámení s pěstovanými rostlinami
vegetativní množení řízkováním – listové a stonkové řízky
štěpování - nože, broušení; očkování; technika krátkého a dlouhého řezu, techniky roubování
roubování kaktusů a okurek, výsev kaktusů – roubování bezchlorofylových a kristátních kaktusů, specifika výsevu kaktusů
 
Exkurze:
Botanická zahrada v Tróji – skleník Fata Morgana a zásobní skleníky
Dendrologická zahrada

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK