PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Practical course of plant physiology - MB130C14E
Anglický název: Practical course of plant physiology
Český název: Praktikum z fyziologie rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Třída: Vzduchotěsné komory pro izotopové značení
Neslučitelnost : MB130C14
Anotace -
Praktická výuka fyziologie rostlin. Zabývá se rostlinnými barvivy, fotosyntézou a respirací, minerální výživou, vodním režimem a efekty růstových látek. Student si osvojí základní návyky práce s živým rostlinným materiálem, seznámí se s kultivací rostlinných explantátů in vitro a s některými základními analytickými metodami, např. chromatografií, spektrometrií a gazometrií. Představuje také interakce rostlin s okolní biosférou na příkladu mykorhizní symbiózy.
Poslední úprava: Hála Michal, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
Literatura

Description of goals, methods and background informations are available in a printed form in the practicum.

Poslední úprava: Hála Michal, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

presence in the practicum, elaborated protocols

Poslední úprava: Hála Michal, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
Sylabus -

Plant pigments. Extraction and TL chromatography of chloroplast pigments, elution and determination of absorption spectra. transport of electron from donor to acceptor in prepared extract. Paper chromatography of vacuolar pigments, identification by means of UV-source.

Photosynthesis, respiration, assimilates. Measurement of net photosynthesis in C3 and C4 plants estimating changing level of carbon dioxide in closed system. Influence of CO2 level on rate of photosynthesis, compensation concentration of CO2. Rate of respiration measured as increasing level of CO2 in darkness in closed system. Reducing and non-reducing sacharides, aldo-sugars, keto-sugars. Storage polysacharides. Starch localisation in leaves - function.

Plant water regime. Estimation of osmotic potential of potato tuber tissue (gravimetric method) and epidermis of onion bulb (observation of incipient plasmolysis). Effects of water content on net photosynthesis, transpiration, stomatal conductance - estimated by means of TPS open systém. Root pressure - gravimetric method. Light and stomata opening and closure.

Mineral nutrition. Nitrogen deficiency, effect on growth, development and efficiency of photosythetic apparatus in young plants of maize. N, P, K, Mg, Ca deficiency - manifestation in young plants of wheat and kohlrabi. Fytotrof - an expert system for mineral deficiency assessment.

Plant in vitro cultivation. Passage of Drosera. Potato micropropagation by node segments. Cell culture - cell viability estimation using trypane blue.
Mycorhizal symbiosis. Cultivation and passage mycorhozal fungi, anatomical and morphological analysis of mycorhozal fungi and roots of plants colonized by mycorhizal fungi.

Male gametophyt - phospholipid signaling in apical growth

Plant growth substances. Effect of IAA, BAP, ABA and GA3 on growth and development

Poslední úprava: Hála Michal, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK