PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
R for life - MB120P147E
Anglický název: R for life
Český název: R pro život
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tereza Mašková, Ph.D.
Mgr. Jakub Štenc, Ph.D.
Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Neslučitelnost : MB120C15, MB120C15E, MB162P13
Je neslučitelnost pro: MB162P13, MB120C15E, MB120C15
Anotace -
Anglická verze kurzu MB162P13 - "R pro život"

Anotace kurzu MB162P13 - "R pro život":
Hlavním cílem kurzu je zbavit účastníky strachu z programování; ukázat, že programování může efektivně používat každý
(R je intuitivní a "blbuvzdorné"), a to pro řešení běžných problémů; naučit účastníky základům programování v R; dále
ukázat, že pomocí R se dá dělat mnohem více věcí než jen statistika (např. práce s grafikou, databázemi, simulacemi, GIS).
Cílová skupina není nijak vymezena ročníkem studia ani studijním programem, nicméně předpokládáme že účastníci budou
biologové s elementárním ponětím o tom, jak se v oboru pracuje s daty a co je to graf. Kurz je vhodný pro všechny, kteří si
chtějí usnadnit práci s počítačem a rozšířit tvůrčí možnosti. Zvláště doporučeno studentům kteří u počítače tráví více než
~3 hodiny denně.

Poslední úprava: Weiser Martin, Mgr., Ph.D. (04.08.2022)
Literatura -

Grolemund G (2014) Hands-On Programming with R. O'Reilly.  (https://rstudio-education.github.io/hopr/)

Crawley MJ (2007) The R book. John Wiley & Sons. (existuje i druhé vydání)

Venables WN & Smith DM (2008) An introduction to R. R development core team.

http://www.r-project.org

Poslední úprava: Weiser Martin, Mgr., Ph.D. (02.10.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělován na základě písemného testu (práce s daty, řešení problémů, řízení směrování kódu).  Lze získat dodatečné body v testech v průběhu semestru.
Zkouška je udělena za naprogramování funkčního programu, který student krátce představí.

Poslední úprava: Weiser Martin, Mgr., Ph.D. (04.08.2022)
Sylabus -

Proběhne jako interaktivní přednáška (s počítači), při které budou představeny základy práce s daty, grafikou a programování v R (prostě takové ty základní, nestatistické kejkle). Tato část volně koresponduje s kapitolami 1-5 v Crawley (2007).

Témata teoretické části:

 

1. Úvod do R. Nápověda a literatura. Prostředí R a specifické fígle; R-editor, editor Tinn-R se zvýrazněnou syntaxí; import a export dat z/do různých souborů. Základní syntaxe, operátory, znaménka, závorky.

 

2. Základní struktury v R. Proměnné, vektory, matice, data frames, arrays, strings, characters vs. numbers. Indexování jako zcela zásadní věc.

 

3. Stručný "bestiář" některých zásadních funkcí. Generování náhodných čísel. Operace s vektory a maticemi (sample, order, sort, diff, max, min, unique, sums, which, ...). Operace s řetězci. Základní matematické operace.

 

4. Paní skriptů a programování - velmi důležité, budeme se tomu snažit dost věnovat. Funkce, argumenty funkce. Control flow & smyčky (if, else, for, while, repeat). Funkce uvnitř funkcí.

 

5. Dobré zvyklosti při programování.

 

6. Vizualizace a grafika v R. Obecné zásady vizualizace dat. Plot, lines, points, abline, text, image, par atd. jako nástroje na vizualizaci prakticky čehokoliv. Lattice (Trellis) graphics. Propojení grafiky a programování - kreslení a animace v R.

Poslední úprava: Weiser Martin, Mgr., Ph.D. (04.08.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK