PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Flash R course - MB120C15E
Anglický název: Flash R course
Český název: R bleskově
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [DS]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: 13.9.23 změna semestru na ZS
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Neslučitelnost : MB120C15, MB120P147E, MB162P13
Je neslučitelnost pro: MB120C15, MB120P147E
Anotace -
Krátký a intenzivní kurs ovládání R, zápočet formou testu. Ačkoliv probereme skoro to samé jako v "R pro život", nebude tolik času na opakování a individuální konzultace. Proběhne blokově od 22. ledna do 25. ledna 2024 (Po-Ct), v místnosti B12 (Benátská 2). Začneme v 9:00, předpokládaný konec kolem 4.
Poslední úprava: Weiser Martin, Mgr., Ph.D. (19.09.2023)
Literatura -

Grolemund G (2014) Hands-On Programming with R. O'Reilly. (https://rstudio-education.github.io/hopr/)

Crawley MJ (2007) The R book. John Wiley & Sons. (existuje i druhé vydání)

Venables WN & Smith DM (2008) An introduction to R. R development core team.

http://www.r-project.org

Poslední úprava: Weiser Martin, Mgr., Ph.D. (04.08.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělován na základě písemného testu (práce s daty, řešení problémů, řízení směrování kódu).

Poslední úprava: Weiser Martin, Mgr., Ph.D. (04.08.2022)
Sylabus -

Proběhne jako interaktivní přednáška (s počítači), při které budou představeny základy práce s daty, grafikou a programování v R (prostě takové ty základní, nestatistické kejkle). Tato část volně koresponduje s kapitolami 1-5 v Crawley (2007).

Témata:

 

1. Úvod do R. Nápověda a literatura. Prostředí R a specifické fígle; R-editor, editor Tinn-R se zvýrazněnou syntaxí; import a export dat z/do různých souborů. Základní syntaxe, operátory, znaménka, závorky.

 

2. Základní struktury v R. Proměnné, vektory, matice, data frames, arrays, strings, characters vs. numbers. Indexování jako zcela zásadní věc.

 

3. Stručný "bestiář" některých zásadních funkcí. Generování náhodných čísel. Operace s vektory a maticemi (sample, order, sort, diff, max, min, unique, sums, which, ...). Operace s řetězci. Základní matematické operace.

 

4. Paní skriptů a programování - velmi důležité, budeme se tomu snažit dost věnovat. Funkce, argumenty funkce. Control flow & smyčky (if, else, for, while, repeat). Funkce uvnitř funkcí.

 

5. Dobré zvyklosti při programování.

 

6. Vizualizace a grafika v R. Obecné zásady vizualizace dat. Plot, lines, points, abline, text, image, par atd. jako nástroje na vizualizaci prakticky čehokoliv. Propojení grafiky a programování - kreslení a animace v R.

 

 

Předmět je vyučován za podpory projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Poslední úprava: Weiser Martin, Mgr., Ph.D. (19.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK