PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biomy Země - MB120P07
Anglický název: Biomes of the Earth
Český název: Biomy Země
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1865
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Vyučující: Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Mgr. Adéla Pokorná, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Rybka, Ph.D.
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (03.10.2023)
Přednáškový kurz rozšiřuje bakalářské znalosti o ekologii hlavní ekosystémů (biomů) světa. Jednotlivé lekce se věnují základním charakteristikám biomů, floristickým a faunistickým zvláštnostem, historickému vývoji a biogeografii, struktuře a dynamice společenstev, specifickým adaptacím rostlin a vlivu člověka. Cvičení se koná formou diskuse odborných textů (vybraných anglických článků). Samozřejmě vítána je konfrontace s učebnicovým a vlastním pohledem na každý biom a zapojení účastníků do diskuse (zde směřujeme k četbě a diskusi vybraných článků). Snahou je minimalizovat překryvy s ostatními přednáškami (Fytogeografie, Terestrické ekosystémy) a dát prostor tématům, která nejsou zahrnuta v jiných kurzech. V případě přítomnosti zahraničních studentů probíhá výuka v angličtině.

Kurs v prostředí Moodle:
https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1865
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)

Série titulů Biology of Habitats. Oxford.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (29.09.2020)

Zkouška je realizována formou obhajoby eseje na zvolené téma.

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)

Rozvrh jednotlivých přednášek a všechny studijní materiály jsou přístupné na adrese:
MOODLE

1. Úvodní lekce - základní ekologické principy a rozšíření biomů, konvergence a divergence znaků.

2. Tropický deštný les.

3. Tropické savany.

4. Subtropické pouště.

5. Mediteránní tvrdolisté lesy.

6. Temperátní listnaté lesy.

7. Temperátní stepi.

8. Boreální tajga.

9. Tundra.

10. Mokřady a vodní vegetace.

11. Alpínské vysokohoří.

12. Mangrove.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (03.10.2023)

Je velmi vhodné předchozí absolvování přednášky MB120P05 - Terestrické ekosystémy 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK