PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pitevní turnusy I (pro odborné studium) - MB110C30A
Anglický název: Dissection excercises I
Český název: Pitevní turnusy I (pro odborné studium)
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D.
Korekvizity : MB110P04A
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.04.2012)
Předmět je vyučován v návaznosti na studium Anatomie člověka I (MB110P04A) a seznamuje studenty se stavbou pohybového aparátu lidského těla. Důraz je kladen na klouby těla a zvláště končetin, na obecné znalosti základů artrologie, na mechanismus pohybu a rozsah pohybu jednotlivých kloubů. Dále se student seznámí se svalovou soustavou člověka s důrazem na svaly končetin a pohyb končetin. Součástí výuky jsou i základy topografické anatomie spolu s cévním zásobením a inervací končetin. Výuka probíhá přímo na preparátech na pitevně a je doplněna základními schématy jednotlivých probíraných oblastí pomocí prezentací.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.04.2012)

Čihák, R.: Anatomie I. Grada, Avicenum Praha, 2001

Čihák, R.: Anatomie III. Grada, Avicenum Praha, 1997

W. Platzer: Atlas topografické anatomie. Grada, Praha, 1996

W. Dauber: Feneisův obrazový slovník anatomie. Grada, Praha, 2005

F.H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada, Praha, 2005

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.04.2012)

Podmínky ukončení:

1) účast na praktických cvičeních

2) úspěšné absolvování ústního zkoušení z probrané látky

Zkoušení probíhá ústně, budou požadovány znalosti, pojmy a jejich vztahy, dohledatelné v doporučené literatuře v rozsahu přednášené látky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.04.2012)

Obecná arthrologie (rozdělení kloubů, popis, základní pohyby)

Klouby horní končetiny (připojení k osové kostře, ramenní kloub, loketní kloub, klouby ruky)

Klouby dolní končetiny (pánev a její spojení, kyčelní kloub, kolenní kloub, klouby nohy)

Obecná myologie (rozdělení svalů, základní popis, inervace)

Svaly, cévy a nervy horní končetiny (jednotlivé svalové skupiny a svaly, jejich cévní zásobení, inervace a funkce)

Svaly, cévy a nervy dolní končetiny (jednotlivé svalové skupiny a svaly, jejich cévní zásobení, inervace a funkce)

Topografie horní a dolní končetiny (topografická místa, ohraničení, obsah, význam)

Svaly hlavy, krku, hrudníku, břicha a zad (jednotlivé svaly a svalové skupiny, inervace, funkce)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK